Zahľadeli sa do výstavy šiesty raz

31.júl 2014

Zahľadeli sa do výstavy šiesty raz

32SNS umelci2Dvadsaťštyri výtvarných snaživcov autorov obrazov sa návštevníkom Slovenských národných slávností predstavili so štyridsiatimi piatimi prácami rozličných motívov vyhotovených rôznymi technikami. Nielen z Petrovca, ale aj z Hložian, Kulpína, Pivnice, Kovačice, Šabca, Nemecka a Spojených štátov Amerických, a všetci sú členmi Združenia petrovských výtvarných umelcov. Vo štvrtok 31. júla výstavu Petrovské pohľady 6 slávnostne aj otvorili.

32SNS umelci1Prihovárali sa predsedníčka združenia Mária Ivičiaková, predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok a výtvarný kritik Vladimír Valentík, ktorý výstavu aj otvoril. Na dobrú náladu prítomných Rúfusovu báseň predniesla Elena Surová z Kysáča a dve ľudové pesničky zaspievala Andrea Lačoková. Hudbou ju sprevádzali na harmonike Zdenko Makovník a na husliach Joshua Peška z Austrálie.

Jaroslav Čiep

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs