Aj medzištátne rozhovory na SNS

2.aug 2014

Aj medzištátne rozhovory na SNS

???????????????????????????????

Ako aj obvykle po príchode vzácnych hostí na Slovenské národné slávnosti pred ich účasťou v otváracom ceremoniáli bolo najprv ich vzájomné stretnutie v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec. Po rozhovoroch predstaviteľov z republikovej a pokrajinskej úrovne z nášho štátu s rezortnými kolegami zo Slovenska vo vstupnej hale odzneli vyhlášky pre médiá. Novinárom a výrobným štábom sa prihovorili a o náplni rozhovorov za zatvorenými dverami, ako i o koncepcii tohtoročných slávností hovorili Pavel Marčok, predseda Báčskopetrovskej obce, Anna Tomanová-Makanová, predsedníčka Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny, Branislav Ondruš, štátny tajomník v Ministerstve práce, sociálnych vecí a rodiny vlády Slovenskej republiky, a Dragoslav Petrović, podpredseda vlády APV a pokrajinský tajomník pre vzdelávanie, správu a národnostné spoločenstvá.

Anna Francistyová

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs