Späť na domovskú stránku

Tag "Pavel Marčok"

Európska charta v prospech obce

Európska charta v prospech obce

🕔21. jan 2016

  V budove Báčskopetrovskej obce v stredu 20. januára zasadala Rada pre rodovú rovnosť obce B. Petrovec. Vyvrcholením schôdze bolo slávnostné podpísanie Európskej charty o rodovej rovnosti na lokálnej úrovni. Na zasadnutí bola prítomná i Rozeta Aleksov, koordinátorka pre rodovú rovnosť Stálej konferencie

Čitať viac
Rozpočet vyše miliardy dinárov

Rozpočet vyše miliardy dinárov

🕔30. dec 2015

Včera zasadal báčskopetrovský lokálny parlament. Stredobodom posledného tohtoročného zasadnutia bol obecný rozpočet na rok 2016. Ďalším dvanástim bodom rokovacieho programu výborníci venovali menšiu pozornosť. Zhromaždenie obce B. Petrovec na svojom 31. zasadnutí najprv rokovalo o lokálnych administratívnych poplatkoch a úhradách za služby, ktoré koná

Čitať viac
Lokálna diskotéka vyhrala nad festivalom európskeho strihu

Lokálna diskotéka vyhrala nad festivalom európskeho strihu

🕔10. sep 2015

S RIADITEĽOM SOS FILM FEST-U PETROM SERGE BUTKOM HODNOTÍME PRIEBEH INOVATÍVNEHO AUGUSTOVÉHO  PODUJATIA V PETROVCI Divadlo VHV, ale aj Petrovec zahryzol do veľkého, keď sa podujal zorganizovať festival nemého filmu interpretovaného živou hudbou SOS FILM FEST. Keďže ide o jedinečný festival na

Čitať viac
Aj medzištátne rozhovory na SNS

Aj medzištátne rozhovory na SNS

🕔2. aug 2014

Ako aj obvykle po príchode vzácnych hostí na Slovenské národné slávnosti pred ich účasťou v otváracom ceremoniáli bolo najprv ich vzájomné stretnutie v Zhromaždení obce Báčsky Petrovec. Po rozhovoroch predstaviteľov z republikovej a pokrajinskej úrovne z nášho štátu s rezortnými kolegami zo Slovenska vo vstupnej

Čitať viac
Rekonštrukcia, reštitúcia, čo ďalej?

Rekonštrukcia, reštitúcia, čo ďalej?

🕔4. feb 2014

O PROJEKTE REKONŠTRUKCIE BUDOVY MÚZEA VOJVODINSKÝCH SLOVÁKOV Vo verejnosti sa v poslednom čase právom nastoľujú otázky, prečo sa nezrealizoval projekt rekonštrukcie budovy Múzea vojvodinských Slovákov. Čo sa stalo s finančnými donáciami? Kto alebo čo zapríčinil taký výsledok? Funguje vôbec múzeum? Odpovede na

Čitať viac