Európska charta v prospech obce

21.jan 2016

Európska charta v prospech obce

 

Podpisovanie charty o rodovej rovnosti v Obci B. Petrovec: (zľava) K. Zorňanová, Rozeta Aleksov, Pavel Marčok a Katarína Melegová - Melichová

Zľava: Katarína Zorňanová, Rozeta Aleksov, Pavel Marčok a Katarína Melegová-Melichová

V budove Báčskopetrovskej obce v stredu 20. januára zasadala Rada pre rodovú rovnosť obce B. Petrovec. Vyvrcholením schôdze bolo slávnostné podpísanie Európskej charty o rodovej rovnosti na lokálnej úrovni.

Na zasadnutí bola prítomná i Rozeta Aleksov, koordinátorka pre rodovú rovnosť Stálej konferencie miest a obcí (SKGO) a národná koordinátorka sledovania uplatňovania Európskej charty o rodovej rovnosti, Pavel Marčok, predseda Obce B. PetrovecSpasoje Prodanov, zástupca predsedu Zhromaždenia obce Petrovec, Katarína Melegová-Melichová, členka Obecnej rady obce B. Petrovec, Aleksandra Arsenin, riaditeľka Strediska pre sociálnu prácu Obce Petrovec a členovia Rady pre rodovú rovnosť Obce Petrovec.

05charta rodova2

Rada pre rodovú rovnosť obce Petrovec s hostkou a predsedom obce

Všetkých prítomných privítala predsedníčka Rady pre rodovú rovnosť obce B. Petrovec Katarína Zorňanová, text rozhodnutia Zhromaždenia obce B. Petrovec o schválení Európskej charty o rodovej rovnosti na lokálnej úrovni prečítal tajomník ZO BP Svetoslav Majera. Podstatu charty ozrejmila koordinátorka Rozeta Aleksov. Pripomíname, že Zhromaždene obce na svojom poslednom minuloročnom zasadnutí 29. decembra 2015 posúdilo a potom aj schválilo Európsku chartu o rodovej rovnosti na lokálnej úrovni.

Predseda obce Pavel Marčok hovoril o tomto dokumente ako o prírodnom procese lokálnej politiky, ktorá je založená na solidarite a rovnoprávnosti a zároveň jemu pripadla česť podpísať Európsku chartu o rodovej rovnosti na lokálnej úrovni.

Uvedená charta vznikla v roku 2006 a doteraz ju podpísalo 1 500 miest a obcí v Európe a 30 miest a obcí v Srbsku. Ona je dôležitá z rôznych aspektov a to, čo je aktuálne pre Obec B. Petrovec je, že ona je vlastne aj príručkou na vypracovanie akčného plánu a zveľadenie ekonomiky.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs