Ocenenia aj v rukách slovenských žiakov

21.jan 2016

Ocenenia aj v rukách slovenských žiakov

Medzi najlepšími je aj Boris Zloch (prvý zľava)

Medzi najlepšími je aj Boris Zloch (prvý zľava)

V hale pokrajinskej vlády dnes udelili ceny a diplomy najúspešnejším účastníkom projektu Energia je všade vôkol nás 2015. Projekt prebieha od školského roku 2009/2010 a má za cieľ nielen poukázať na problém neracionálneho využívania energetických zdrojov, ale aj povzbudiť žiakov, aby kreatívnym spôsobom poukázali na možnosti prekonania energetickej krízy.

Žiaci súťažili modelmi makiet, výtvarnými a literárnymi prácami, ako aj multimediálnymi prezentáciami. Medzi najúspešnejšími sú aj Boris Zloch a Sabina Sucháneková z Kovačice.

Sabina Sucháneková so školiteľkou Evkou Omastovou a dekanom FIMEK prof. Dr. Draganom Solešom

Sabina Sucháneková so školiteľkou Evkou Omastovou a dekanom FIMEK prof. Dr. Draganom Solešom

Boris Zloch, žiak Technickej školy 23. mája v Pančeve obsadil druhé miesto za maketu veterného parku, ktorú vypracoval spolu so spolužiačkou Draganou Lazarevićovou, a pod dohľadom školiteľky Milky Tiranićovej, zatiaľ čo Sabina Sucháneková, žiačka ZŠ Mladých pokolení obsadila tretie miesto za multimediálnu prezentáciu. Školiteľkou bola Evka Omastová, profesorka biológie a chémie.

Za najúspešnejšie školy vyhlásili ZŠ Žarka Zrenjanina v Zreňanine a Technickú školu Mihajla Pupina v Kule, ktoré od spoločnosti Simprolit dostali aj počítačovú výbavu.

Projekt podporil Pokrajinský sekretariát pre vzdelávanie, predpisy, správu a národnostné menšiny – národnostné spoločenstvá, spoločnosť Simprolit a Fakulta pre ekonomiku a inžiniersky manažment – FIMEK, zatiaľ čo je realizátorom projektu Centrum pre rozvoj a uplatnenie vedy, technológie a informatiky.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs