Aký status má slovo krabica?

22.jan 2016

Aký status má slovo krabica?

 

jazykomyly-logo (1)Donedávna sa slovo krabica hodnotilo ako subštandardné. Avšak aj toto slovo je jedným z kamienkov v mozaike slov, ktoré potvrdzujú, že je slovenčina živý jazyk a neustále sa vyvíja.

V kodifikačnej príručke – v Krátkom slovníku slovenského jazyka z roku 2003 sa totiž namiesto čechizmu „krabica“ odporúča len spisovné slovo škatuľa. Nespisovnosť slova krabica sa však nedávno prehodnotila a v 2. zväzku Slovníka súčasného slovenského jazyka H – L z r. 2011 sa už slovo krabica uvádza ako spisovné neutrálne slovo. Tak teda krabica je pevný obal, škatuľa, či  obsah tohto obalu: papierová, lepenková, drevená, plechová krabica, krabica keksov; odkladať krabice od topánok; zjesť plnú krabicu šišiek. Deminutívum je krabička: plechová krabička na čaj, krabička sardiniek, vyfajčiť krabičku cigariet…

Prídavné mená sú krabicový, resp. krabičkový: súvisiaci s krabicou, resp. krabičkou, obalom pevného tvaru, balený do krabíc či krabičiek, predávaný v krabiciach alebo krabičkách, škatuľový či škatuľkový: plnotučné krabicové mlieko, krabičkový multivitamínový džús atď. 

Anna Horvátová

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs