Dobročinná akcia v Báčskom Petrovci

24.jan 2016

Dobročinná akcia v Báčskom Petrovci

12583970_10156565357070389_102776699_n

Foto: M. Kondačová

Detašované pracovisko Martina Luthera v Báčskom Petrovci VŠZaSP sv. Alžbety pokračuje s dobročinnými akciami.

Vysokú školú zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety založili roku 2003 v Bratislave. Má 15 domácich detašovaných pracovísk a 6 zahraničných detašovaných pracovísk – Praha a Přibram (ČR), Wissenfels (SRN), Nairobi (Keňa), PhnomPenh (Kambodža) a Báčsky Petrovec (Srbsko), na ktorých študuje asi 14 tisíc študentov.

Foto: M. Kondačová

Foto: M. Kondačová

Vysoká škola sv. Alžbety je nezisková inštitúcia, čo znamená, že sa okrem vzdelávacej činnosti zameriava aj na dobročinné aktivity. V súčasnosti sa realizuje vyše 100 zdravotníckych, sociálnych a vzdelávacích projektov nielen na Slovensku, ale aj na Ukrajine, v Rumunsku, Afrike, Ázii (nemocnice pre dospelých, pre deti s aidsom, domovy pre bezdovomov, sirotínce, domovi pre deti ulice, atď.).

V tom duchu dobročinnú činnosť začalo vyvíjať aj Detašované pracovisko Martina Luthera v Báčkom Petrovci založené roku 2008. Táto vysokoškolská inštitúcia v Petrovci do teraz vychovala vyše 100 absolventov odboru sociálna práca a súčasne má takmer 100 študentov z rôznych častí Srbska, ale aj zo zahraničia (Rakúsko, Slovínsko, Nórsko). VŠZaSP organizuje výučbu aj pre študentov odboru ošetrovateľstvo, ktorá sa realizuje na Slovensku a čiastočne aj v Srbsku.

Podobne ako to robia bratislavskí študenti VŠZaSP, srsbskí kolegovia vlani začali organizovať dobročinné akcie. Jednou z nich je zbierka nevyhnutného odevu a obuvy pre núdznych, ktorí v zimnom období nemali vhodné bundy, čižmy a teplú odev.

Foto: M. Kondačová

Foto: M. Kondačová

– Začiatkom tohto roku sme v spolupráci Spolku žien z Petrovca vyhľadali sociálne znevýhodnených a núdznych jednotlivcov a rodiny v Báčskom Petrovci, – informuje zástupkyňa vedúceho Detašovaného pracoviska VŠZaSP v Báčskom Petrovci prof. Dr. Anna Sabová. –  Vzhľadom na ich potreby, detašované pracovisko tentoraz pomohlo 17 rodinám a jednotlivcom vo forme zadováženia dreva na ohrev a základných surovín (múka, soľ, cukor, olej, ryža, krupica, cestoviny, salámy, paštéty, mäsové konzervy, zemiaky, cibuľa…) a hygienických potrieb (šampóny, mydlá, prášky na pranie, deterdženty, zubné pasty, zubné kefky, hygienické vložky, plienky…). Pomoc sme odovzdali včera, teda v sobotu 23. januára.

Dobročinné aktivity detašované pracovisko v Petrovci organizuje nepretržito, – hovorí pre online Hlas ľudu tajomníčka Detašovaného pracoviska VŠZaSP v Petrovci Mgr. Marína Kondačová. – Stále aktuálna je akcia zberu zimného odevu a obuvy pre bezdomovecké strediská vo Futogu a v Novom Sade, ako aj zber detského odevu a obuvy.

VÝZVA

Vedúci pracoviska zároveň vyzývajú občanov Báčskopetrovskej obce, ktorí majú nepotrebný odev, nábytok a sporáky, aby oboznámili Detašované pracovisko, ktoré ho ponúkne občanom, ktorým je potrebný. Pracovný čas pracoviska je v každý pondelok, sredu a piatok od 17-19h a tel. číslo je 021 780 665.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs