Vypožičiavanie kníh pomocou čiarového kódu

25.jan 2016

Vypožičiavanie kníh pomocou čiarového kódu

Jaroslava Pavlíková, knihovníčka

Jaroslava Pavlíková

Okrem ponuky kníh z bohatého knižného fondu Obecná knižnica v Kovačici organizuje aj rôzne akcie, medzi ktoré patria aj naposledy uskutočnené zimné tvorivé dielne pre deti. Po ich realizácii knižnica pre svojich čitateľov pripravila ďalšie prekvapenie, ktoré súvisí s modernizáciou a kvalitou knižničných služieb.

O novinkách nám dôkladnejšie hovorila Jaroslava Pavlíková, knihovníčka Obecnej knižnice v Kovačici.

− Obecná knižnica v Kovačici, naše oddelenie v Crepaji, 20. januára t. r. začalo vypožičiavanie kníh pomocou čiarového kódu, ktorý lepíme na knihy. Vďaka malému ručnému snímaču čiarového kódu zabezpečujeme presnosť snímania údajov o knihe, používateľovi a ďalších údajov uložených v čiarových kódoch, ktoré dokáže identifikovať okamžite. K tomuto nášmu katalógu sa môže pristúpiť cez webovú stránku Baze publikacija, − hovorí knihovníčka Pavlíková.

Prednedávnom si používatelia na webovej stránke knižnice všimli aj čerstvo založenú Digitálnu knižnicu. Čo ponúka čitateľom zo svojho obsahu?

Obecná knižnica v systéme Cobiss spracúva monografické publikácie, periodiká a drobný knižničný materiál

Obecná knižnica v systéme Cobiss spracúva monografické publikácie, periodiká a drobný knižničný materiál

− V našej Digitálnej knižnici sú digitalizované tieto knihy: Krátka gramatika slovenského jazyka a Slovenčina ako hračka − autoriek Z. Lenhartovej a A. Hrkovej, časopis Crepajački glasnik (8. čísel), 250 godina Banatske vojne granice (PawerPoint prezentácia v PDF formáte), Monografia Rukomet u Crepaji 1957 – 2007, ako aj Boja neba autora Nikolu Petkova, Ksenija Ilijević – Poklon zbirka slika i crteža, Klasy, Naivni slikari Kovačice i Padine autora Slobodana Stevanovského. Všetko je uverejnené so súhlasom autorov a obsahy sa môžu voľne prebrať. Pomaličky končíme aj digitalizáciu niekoľkých kníh z rodiskovej zbierky, ktoré budú tiež takto sprístupnené našim čitateľom. Systém Cobiss nám umožňuje preberať spracované knihy, časopisy, noviny z World Cat (svetového katalógu), katalóg kongresovej knižnice vo Washingtone, COBISS Net (Slovinsko, Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko a Albánsko), zatiaľ čo sa periodiká preberajú zo Svetového katalógu v Paríži (ISSN – centrum – International Standard Serial Number). ISSN identifikuje určitý názov, totiž periodikum, zjednodušuje katalogizáciu a spracovanie údajov, − hovorí Pavlíková a uvádza aj nasledovné:

− ISBN (International Standard Book Number) je jedinečný identifikátor kníh. Pre každé povolenie pracovať v určitomsi segmente tohto systému, absolvujeme prednášky v NBS a neskoršie aj skúšky. Našu prácu kontrolujú kolegovia z NBS. Všetky zmeny v systéme sa evidujú a preto musíme presne pracovať podľa pravidiel o katalogizácií. COBISS systém pracuje na platforme JAVA (výhodný pre operačný systém Windovs, Linux, MacOs), pričom prenosová rýchlosť internetu musí byť minimálne 256 kb/s. COBISS systém sa neustále rozvíja a zdokonaľuje. Naša báza sa nachádza na serveri v Belehrade a na ňu sa napájame cez link. Týmto spôsobom sú naše údaje chránené a ich IZUM kópia sa nachádza na serveri v slovinskom  Maribore, − podčiarkla na záver Jaroslava Pavlíková.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs