Zajtra štartujú konkurzy pokrajinského sekretariátu pre šport a mládež

27.jan 2016

Zajtra štartujú konkurzy pokrajinského sekretariátu pre šport a mládež

Pokrajinská tajomníčka pre šport a mládež Marinika Tepićová

Pokrajinská tajomníčka pre šport a mládež Marinika Tepićová

Pokrajinský sekretariát pre šport a mládež v tomto roku disponuje s rozpočtom menším, než inokedy. Iba 280 miliónov dinárov sekretariát rozčlení na podporu športu a mládeže v našej pokrajine. Iba na porovnanie – v minulom roku disponoval s rozpočtom vo výške 580 miliónov dinárov.

Samozrejme, menší rozpočet znamená aj menší počet projektov, ktoré budú podporené. Pokrajinská tajomníčka pre šport a mládež Marinika Tepićová na dnešnej konferencii pre novinárov avizovala, že tzv. Všeobecné (ročné) konkurzy v oblasti športu a mládeže štartujú už zajtra.

Pre oblasť športu je pre všeobecné konkurzy vyčlenené 143 miliónov dinárov a prostriedky sú určené športovým organizáciám, športovým zväzom a spoločnostiam, ustanovizniam pre šport, školám, fakultám a pod. V rámci ročného konkurzu je pre mládež vyčlenené iba 22.500.000 din a o tieto prostriedky sa budú môcť uchádzať mládežnícke združenia, mládežnícke a študentské organizácie a pod.

„V porovnaní s minulým rokom v takmer každej oblasti, ktorú podporujeme, sme museli zmenšiť prostriedky, avšak jedinou položkou v rozpočte, ktorá sa nezmenšila, ale zostala rovnaká ako aj minulý rok, je udelenie štipendií perspektívnym, mladým športovcom vo výške 12 miliónov dinárov. V oblasti mládeže sme navýšili prostriedky pre projekty mládežníckych programov, ktoré takým spôsobom prispievajú k zlepšeniu podmienok fungovania dedinských domov kultúr. Pre tieto účely je namiesto 8 miliónov vyčlenené 10 miliónov dinárov,“ poznamenala Tepićová.

Vo februári odštartujú tri konkurzy, jeden pre mládež a dva pre šport. Dôležité je zdôrazniť, že tieto konkurzy budú trvať iba tri týždne.

Dokument, ktorý vždy chýba:

 

Pri uchádzaní sa o prostriedky na opravy a adaptáciu miestností nevyhnutné je mať potvrdenie majiteľa objektu, ktorým dovoľuje vykonať určité práce – upozorňuje tajomníčka Tepićová.

Konkurz pre mládež vo výške 10 miliónov dinárov bude určený pre adaptáciu a vybavenie mládežníckych organizácií, ako aj mládežníckych a domov kultúr. Konkurz určený športovým organizáciám a športovým zväzom na organizáciu medzinárodných športových podujatí od významu pre AP Vojvodinu bude mať rozpočet 10 miliónov dinárov, zatiaľ čo je pre afirmáciu žien v športe určené 2 miliónov dinárov.

Jasmina Pániková

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs