Dialóg a partnerstvo

28.jan 2016

Dialóg a partnerstvo

Hostitelia stretnutia

Hostitelia stretnutia

ZO STRETNUTIA K 12. VÝROČIU ASOCIÁCIE MÉDIÍ

 

Členovia Asociácie médií (AM), predstavitelia nezávislých inštitúcií, medzinárodných organizácií, štátnych orgánov v čele s ministrom kultúry a informovania Ivanom Tasovcom, ako aj podnikateľských partnerov sa včera večer v Belehrade stretli na tradičnom ročnom prijatí, ktoré usporiadali k dvanástemu výročiu vzniku asociácie.

Účastníkov v mene reprezentačného podnikateľského združenia priemyslu printových médií, zoskupujúceho približne tridsať vydavateľov, agentúr a portálov s vyše 170 médií, privítala výkonná riaditeľka asociácie Dalila Ljubičićová. Skonštatovala, že je  formálnym rozdielom od stretnutia pred rokom nový priestor, keďže sú nové miestnosti AM  a Rady pre tlač v najužšom strede mesta, v ulici Francúzskej č. 5.  Predseda Správnej rady asociácie Zoran Sekulić podotkol, že sa mu na stretnutí s predstaviteľmi istej veľkej spoločnosti vyčítalo, že prezentoval chmúrny obraz stavu printových médií.

– Preto vám, keďže je toto príležitostné stretnutie a prijatie, dnes nechcem rozprávať o ťažkom postavení mediálneho priemyslu, nechcem vám rozprávať o nedostatku prostriedkov, nechcem vám rozprávať o neregulovanom mediálnom trhu, nechcem vám rozprávať o mediálnej reforme, ktorá nie je dotiahnutá do konca, nechcem vám rozprávať o politických vplyvoch na médiá, nechcem vám rozprávať o čoraz nižšej kvalite mediálnych obsahov, nechcem vám rozprávať o narúšaní mediálneho kódexu… To, čo chcem povedať, že je táto asociácia v podstate projektom a programom za a nie programom proti, – podotkol.

Čo nového u vás? – Vukašin Obradović a Ivan Tasovac

Čo nového u vás? – Vukašin Obradović a Ivan Tasovac

Naznačil, že napriek tomu, že sa  členovia tejto skupiny vyznačujú rozdielnymi redakčnými politikami, politikou asociácie je úporne trvanie na dôslednej reforme mediálneho úseku, tak v časti vzťahujúcej sa na produkciu, ako aj v tej, týkajúcej sa podmienok hospodárenia na mediálnej scéne.

Málo pekných správ

Málo pekných správ

– Dôsledne podporujeme aj samoreguláciu a spolu s inými partnermi sa snažíme učiť a úspešne zvládať tie prvé prednášky v uvedenej oblasti. Môžeme si všetci všimnúť, že kredibilita médií až drasticky klesla a že  je novinárske povolanie dnes najmenej rešpektované v porovnaní s celým radom rokov za nami. Klesajú náklady, klesajú prostriedky na inzerovanie,  no dobrou správou je, že po rokoch konečne pred niekoľkými dňami svetlo sveta uzrel Zákon o oznamovaní. Zostáva vidieť, ako sa ten prejaví v praxi, ako bude vplývať na printové masovokomunikačné prostriedky. Asociácia ako rozmanitá skupina vydavateľov, agentúr, titulov, on-line médií zostáva otvorená pre dialóg a partnerstvo so všetkými zainteresovanými, od novinárskych združení po príslušné ministerstvo a iných. Všetko za účelom zveľadenia mediálneho obsahu, podmienok hospodárenia a celkového realizovania verejného záujmu, – uzavrel Sekulić.

                                                        Oto Filip 

O. FILIP
O. FILIP

OTO FILIP (1954) Ako novinár začal pôsobiť v týždenníku Glas Podrinja v Šabci, po štúdiách kratší čas pobudol v Dnevniku – Nový Sad, skadiaľ onedlho prestúpil do Hlasu ľudu. V októbri 1979 začínal ako praktikant, aby sa o pár rokov stal redaktorom zahraničnej rubriky, potom zástupcom šéfredaktora, a v poslednom desaťročí 20. storočia i šéfredaktorom Hlasu ľudu. V rokoch 1992 – 1993 bol aj úradujúcim riaditeľom NVU Hlas ľudu. V súčasnosti pôsobí ako redaktor, venujúci sa vojvodinským a celoštátnym spoločenským, politickým, hospodárskym, ekologickým, poľnohospodárskym a iným témam. Zároveň je redaktorom magazínovej prílohy Mozaika pri zrode ktorej v roku 1999 i stál. Kontakt:filip@hl.rs