ŠÍD: Predstavitelia NRSNM a slovenských spolkov a organizácií s obecným vedením o vzdelávaní, informovaní a o údajných 400-tisíc dinárov

30.jan 2016

ŠÍD: Predstavitelia NRSNM a slovenských spolkov a organizácií s obecným vedením o vzdelávaní, informovaní a o údajných 400-tisíc dinárov

Delegácia Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny v čele s predsedníčkou Annou Tomanovou Makanovou včera realizovala pracovnú návštevu v obci Šíd.

Predstavitelia NRSNM sa v prvej časti návštevy v Slovenskom dome v Šíde stretla s predstaviteľmi slovenských kulturných spolkov a cirkevných zborov, miestnych odborov Matice slovenskej a učiteľmi základných škôl z prostredí, v ktorých sa vyučuje slovenský jazyk, čiže zo Šídu, Erdevíku, Bingule a Ľuby.

Hlavnou témou tohto stretnutia bolo plánovanie aktivít a zabezpečenia potrebných finančných prostriedkov na ich realizáciu. Keďže sa v súčasnosti finančné prostriedky takmer spravidla zabezpečujú iba prostredníctvom projektov, predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová ponúkla technickú pomoc NRSNM  pri vypracovaní projektov.

Prítomní uzavreli, že z činnosti NRSNM treba úplne vyradiť politiku a venovať sa doriešeniu spoločných problémov a otázok, ktoré sa týkaju celej slovenskej komunity.

Predseda Obce Šíd Nikola Vasić a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová (Foto: S. Stupavský)

Predseda Obce Šíd Nikola Vasić a predsedníčka NRSNM Anna Tomanová Makanová (Foto: S. Stupavský)

Delegácia NRSNM a predstavitelia slovenských spolkov a organizácií z územia obce Šíd sa potom presťahovali na pôdu  Zhromaždenia obce Šíd, kde hostiteľom bol predseda obce Nikola Vasić za prítomnosti náčelníka oddelenia spoločenských činností Romka Papugu a riaditeľky predškolskej ustanovizne Jelice Stanivukovićovej Šilja. V rámci tejto časti návštevy sa rozhovory viedli na troch základných úrovniach.

Rokovalo sa o tom, ako zachovať inventár sprivatizovaného Rádia Šíd, ktorý je zabezpečený z donácií Republiky Slovensko Slovenska a akým spôsobom doriešiť výučbu slovenčiny v predškolských ustanovizniach v obci Šíd.

Treťou témou stretnutia bola požiadavka NRSNM, aby sa zverejnili pravdivé informácie o “osude” finančných prostriedkov vo výške 400-tisíc dinárov, ktoré šídska obec údajne vlani vo svojom rozpočte vyčlenila pre NRSNM. Totiž vo verejnosti sa v uplynulých týždňoch objavili nepravdivé, resp. neúplné informácie, o tom, že si vlani NRSNM tieto prostriedky “neprevzala”, čím sa iba závadzala verejnosť.

Keď ide o zachovávanie inventáru v Rádiu Šíd, ktorý je teraz majetkom Televízie Kopernikus, redaktorka jeho slovenského programu Blaženka Dierčanová povedala, že nateraz nejestvujú žiadne prekážky pri realizácii vysielania v slovenskej reči. – Nový majiteľ do svojej káblovej siete okrem program STV 1 pridal aj kanál Televízie Petrovec, – povedala Dierčanová. Ako spoločný záver vyznela dohoda, že sa s novým majiteľom budú viesť rozhovory, aby sa aspoň minimálne päť rokov korektne správal k majetku a programu v slovenskej reči, čo zaručujú aj zákonné predpisy.

Otázka výučby slovenčiny v predškolských ustanovizňach sa vprvej chvíli zdala problematickou, ale v rozhovore sa ujasnilo, že k nedopatreniu prišlo, pretože sa relevatné subjekty získavali nekomplementárne informácie z dvoch prameňoch informácií.

Riaditeľka predškolskej ustanovizne Jelica Stanivukovićová Šilja povedala, že v Ľube, v ktorej sa problém aj vyskitol, nebude žiadnych problémov, aby predškolské deti po ukončení riadnych hodín cvičili aj folklór. Predsedníčka NRSNM Tomanová Makanová povedala, že sa výučba slovenčiny v predškolských ustanovizniach bude doriešovať na pokrajinskej úrovni a to rovnako vo všetkýchh prostrediach, v ktorých žijú Slováci a v ktorých budú splnené  podmienky na výučbu.

Náležitá pozornosť sa venovala aj tretej téme, o ktorej sa v uplynulom období medzi Slovákmi vo Vojvodine povrávalo, čiže zisteniu pravdivých informácií vo veci 400-tisíc dinárov, ktoré údajne šídska obec vyčlenila v minulom roku pre NRSNM a ktoré si NRSNM údajne “neprevzala”.

Konečnú odpoveď na túto otázku dal náčelník oddelenia pre spoločenskú činnosť obce Šíd Romko Papuga.

– V minulom roku v obecnom rozpočte v položke prostriedkov na zachovávanie národnostnej identity sme vyčlenili 400-tisíc dinárov, ktoré sme plánovali prostredníctvom národnostných rád národnostných menšín usmerniť na potreby tunajších menšinových spoločenstiev. Narodnostná rada rusínskej národnostnej menšiny sa o týchto účelových prostriedkoch dozvedela a zaslala aj projekt, na základe ktorého získali 300-tisíc dinárov. Zvyšných 100 tisíc dinárov zostalo nevyužité, keďže sa iné NRNM neozvali a nepodali projekt, – vysvetlil Papuga. – V tomto roku sme v obecnom rozpočte na rovnaký účel vyčlenili 800 tisíc dinárov a verím, že tentoraz využijeme všetky prostriedky na potreby národnostných menšín v našej obci a prostredníctvom NRNM,

Na záver týchto osožných rozhovorov, ako sa uzhodli všetci prítomní, predsednička NRSNM Anna Tomanová Makanová Obci Šíd a predstaviteľom slovenskej komunity v Erdevíku, Binguli, Ľube a Šíde odovzdala plagát, na ktorom sú znázornené základné práva v úradnom používani  jazykov narodnostných menšín vo Vojvodine.

Stanislav Stupavský

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs