Sladko a veselo

31.jan 2016

Sladko a veselo

Sympatický lieskovcový ježko úsmevom zapôsobil na porotu

Sympatický lieskovcový ježko úsmevom zapôsobil na porotu

Včera večer v Mládežníckej sieni v Aradáči bolo sladko a veselo. Dôvod na to bola tortiáda, sladké podujatie, ktoré už po 18-krát úspešne zorganizoval spolok žien Ruža. Keďže Aradáčania tohto roku oslavujú 230. výročie príchodu Slovákov do tejto dediny, tortiáda bola prvým tohtoročným podujatím, ktoré sa nieslo v znamení ich  významného jubilea.

Prítomným Aradáčankám a ich hostkám z Bieleho Blata, Dobanoviec, Hajdušice, Hložian, Kovačice, Kulpína, Kysáča, Padiny, Pivnice a Silbaša sa na úvod podnetnými slovami prihovorili: predsedníčka Asociácie slovenských spolkov žien Viera Miškovicová, zástupca veľvyslankyne Slovenskej republiky v Srbsku Peter Susko a zástupca primátora mesta Zreňanin Saša Santovac, ktorý úradne aj otvoril podujatie. Na dobrú náladu potom zaspievali aj nádejné aradáčske speváčky Tatiana Jonášová a Daniela Vršková.

Najchutnejšia banánková (vpredu) a najkrajšie orechové šteniatko (v úzadí).

Najchutnejšia banánková torta a najkrajší orechový baránok

Podstatou aradáčskej tortiády nie je iba prezentovať sladké pochúťky, ale aj podnietiť mladé ženy a dievky, aby sa začali zaoberať výrobou tort. Na výzvu Spolku žien Ruža kladne odpovedalo a torty prichystalo 12 Aradáčaniek a tortu na súťaž  priniesli ešte aj Hajdušičanky, Kovačičanky, Dobanovčanky, Kysáčanky a Padinčanky. Predstaviteľky ostatných spolkov tortu nepriniesli a svojou prítomnosťou podporili podujatie svojich priateliek z Aradáča.

Torta v tvare známeho bendu Coca cola, upútala na seba pozornosť prítomných v sieni.

Torta v tvare známeho bendu Coca cola, upútala na seba pozornosť prítomných v sieni.

Keďže tortiáda má aj súťažiaci ráz organizátor založil až tri komisie. Jednu tvorili predstaviteľky všetkých prítomných spolkov. Oni hodnotili vonkajší vzhľad tort a najviac svojich hlasov dali torte Lieskovcový ježko, ktorú vyhotovila členka spolku kysáčskych žien Anna Madacká. Päťčlenná degustačná komisia hodnotila vzhľad, chuť a kvalitu aradáčskych tort.

Víťazi s diplomami a odmenami: Terézia Hudecová, Anna Petráková Uivana Benčíková Božana Cvejićová a Anna Madacká (z ľava)

Víťazi s diplomami a odmenami (zľava): Teruška Hudecová, Zuzana Petráková, Ivana Benčíková, Božana Cvejićová a Anna Madacká

Najvyššiu známku za vzhľad dostala orechová torta v podobe baránka, ktorú pripravila a vymodelovala Teruška Hudecová, pokým najkvalitnejšia a najchutnejšia podľa mienky degustačnej komisie bola banánková torta, z kuchyne Zuzany Petrákovej. Obecenstvo, čiže všetci prítomní na tortiáde, tvorilo osobitnú komisiu. Oni mali svojho favorita a najviac hlasov dali torte Coca cola, ktorú spoločnými silami vyhotovili Ivana Benčíková a Božana Cvejićová.

Netreba osobitne hovoriť, že všetky torty boli rovnako chutné a našli si toho kto ich zje. Nechýbalo ani bohaté stolovanie a tombola a veru ani dobrá nálada, o ktorú sa postaral Jano Zvara Moco.

Vladimír Hudec

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs