Srbsko v rytme Európy aj v Petrovci

1.feb 2016

Srbsko v rytme Európy aj v Petrovci

Najmasovejšie detské podujatie, ktoré sa na územé Srbska uskutočňuje už 6 rokov a podporené je i veľvyslanectvami európskych štátov, ktoré majú svoje zastupiteľstvá v Srbsku, prebieha pod názvom Srbija u ritmu Europe.

Podľa slov výkonného riaditeľa podujatia Srbija u ritmu Europe Igora Karadarevića, cieľom tejto akcie je podporovanie, rozvíjanie, spoznávanie a zachovávanie mladých talentov v Srbsku, promócia interkulturnosti a tolerancie, rodovej rovnosti, uctievanie ľudských práv, rozmanitostí, spolupráce a nepretržitého vzdelávania.

Mladým talentom dali šancu dokázať sa aj v Petrovci (foto J. Čiep)

Mladým talentom dali šancu dokázať sa aj v Petrovci (foto J. Čiep)

Účinkujúce deti majú možnosť prejaviť svoje vedomosti, schopnosti, talenty a zručnosti celej verejnosti v Srbsku, ktoré ešte dotvoria v práci s tímom vrcholných odborníkov z oblastí chóru, novinárstva, sólového spevu, moderných tancov a folklóru.

Toto podujatie je príležitosťou prezentovať svoju tradíciu a hodnoty prostredia v ekonomickom a turistickom zmysle cez klip, ktorý bude nahraný a vysielaný v prvom programe štátnej televízie.

Aby aj deti z Báčskeho Petrovca mohli účinkovať na tomto podujatí, v novembri 2015 Obec Báčsky Petrovec podpísala Zmluvu o spolupráci s organizáciou Europian Capital Advisors Management s. r. o., pod čiou strechou existuje Srbija u ritmu Evrope.

Týmto činom Báčskopetrovská obec v roku 2016 po prvýkrát získala možnosť účinkovať na tomto podujatí.

Od 18. do 29. januára renomovaní profesori hudby, spevu a tancov odchádzali do 20 prihlásených prostredí z celého Srbska a vyselektovali talentované deti zo základných škôl a gymnázií.

V piatok 29. januára sa v aule základnej školy Jána Čajaka v Báčskom Petrovci zoskupilo viac ako 50 talentovaných žiakov základných škôl z územia celej Báčskopetrovskej obce a gymnázia.

Vtedy sa totiž konala výberová súťaž talentovaných detí, ktoré ďalej budú účinkovať v kultúrno-umeleckom programe tejto akcie a budú reprezentovať svoju obec.

Deti súťažili v speve a tanci a porotcovia z Belehradu vybrali pätnástich najúspešnejších žiakov.

Pätnásť účastníkov manifestácie Srbsko v rytme Európy z Petrovca (foto: Srbija u ritmu Europe)

Pätnásť účastníkov podujatia Srbsko v rytme Európy z Petrovca (foto: Srbija u ritmu Europe)

Festival by mal byť zorganizovaný podľa princípu Eurovízie s bodovacím systémom a hlasovaním esemeskami v polovici roka v Ćupriji s priamym televíznym prenosom na prvom programe štátnej televízie RTS 1.

Víťazi festivalu získajú cenné odmeny a možnosť týždenného pobytu v jednom zo štátov Európy, ktorý na festivale budú zastupovať.

Zároveň prostredie, ktoré na festivale zvíťazí, bude hostiteľom festivalu v roku 2017.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs