Na Zlatibore veda a prax spoločne

1.feb 2016

Na Zlatibore veda a prax spoločne

JUBILEJNÉ 50. STRETNUTIE AGRONÓMOV A POĽNOHOSPODÁRSKYCH VÝROBCOV

Mnohí poľnohospodárski výrobcovia si každý rok v kalendári červenou farbou označia posledný týždeň januára. Obyčajne vtedy ich cesta smeruje na Zlatibor. No nie kvôli zimným radovánkam, ale aby sa stretli s tými, od ktorých im v značnej miere závisí ich poľnohospodárska výroba.

Stretnutie agronómov a poľnohospodárskych výrobcov v tomto roku prebiehalo od 24. do 30. januára.

Zlatibor 1Už tradične novosadský Ústav pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo okrem viacerých Dní polí počas roka, organizuje v januári pre pestovateľov poradenské stretnutie, na ktorom sú prezentované najnovšie výsledky z oblasti šľachtenia, ochrany rastlín, nových technológii pestovania kultúrnych plodín. Na to, aby sa od teórie prešlo k praxi, je nutné intenzívne budovanie vzťahov medzi predstaviteľmi akademickej, respektíve vedeckej komunity a poľnohospodármi, agronómami, pestovateľmi. A novosadský Ústav sa o to snaží už celých 50 rokov.

Pretože sa v posledných rokoch zmenili podmienky a samotná štruktúra účastníkov, inštitút sa rozhodol zmeniť aj názov podujatia. Okrem doktorov, profesorov, predstaviteľov ministerstva poľnohospodárstva, úspešných podnikateľov, príležitosť prezentovať svoje výsledky práce a skúsenosti s pestovaním novosadských odrôd a hybridov dostali aj samotní poľnohospodárski výrobcovia.

Okrem spomínaného podujatia prebiehalo v organizácii  Oddelenia pre poľnohospodársku techniku Poľnohospodárskej fakulty Nový Sad aj XLII. sympózium Poľnohospodárska technika. V rámci ďalšieho vzdelávania bolo zorganizované aj poradenské stretnutie pre poradcov Poľnohospodárskych odborných služieb Srbska a profesorov stredných poľnohospodárskych škôl. V poobednajších hodinách prebiehali početné prezentácie obchodných partnerov a sponzorov.

V tomto roku sa na Zlatibore stretlo viac ako tisíc akreditovaných účastníkov, odborníkov, vedcov, profesorov, poľnohospodárskych výrobcov. Prítomní mali príležitosť vypočuť si kvalitné prednášky z rôznych oblastí rastlinnej poľnohospodárskej výroby.

Zlatibor 2

Úradujúci riaditeľ Inštitútu pre rastlinnú výrobu a zeleninárstvo Nový Sad prof. dr. Ján Turan

V mene Ústavu pre rastlinnú výrobu a zeleninárstva hostí privítal úradujúci riaditeľ prof. dr. Ján Turan. V krátkosti predstavil doterajšie úspechy šľachtiteľskej práce ústavu, ktorého 500 hybridov a odrôd sú uznané v 32 krajinách sveta.

Prítomných pozdravil aj štátny tajomník Ministerstva poľnohospodárstva a ochrany životného prostredia Srbska Danilo Golubović. Vyzdvihol skutočnosť, že o novosadské osivo sóje prejavili záujem tri veľké nemecké spoločnosti, pretože patrí medzi najkvalitnejšie osivo v regióne a čo je veľmi dôležité, nie je geneticky modifikované. O značné množstvá osiva novosadských odrôd cukrovej repy prejavili záujem kupci z Ruska.

TAM, KDE VŠETKO ZAČÍNA A KONČÍ ALEBO FENOMÉN ZVANÝ PȎDA

Vyspelosť civilizácie možno hodnotiť na základe rôznych kritérií. Jedným z nich je spôsob, akým ľudstvo zaobchádza s pôdou, ktorá je nielen samostatným ekosystémom, ale zároveň aj článkom v ďalších ekosystémoch a má množstvo funkcií. V podstate umožňuje život na našej planéte.

Kvalitná úrodná pôda nie je samozrejmosťou a je naším veľkým bohatstvom. A práve kvôli tomu bola prvá prednáška venovaná pôde, ktorú predniesol Dr. Jovica Vasin. Upozornil prítomných, že naša vojvodinská pôda vôbec nie je taká úrodná, ako čo sme si mysleli. Pre rastlinnú poľnohospodársku výrobu je dôležité, aby obsah humusu v pôde bol od 3 do 5 %. No podľa výsledkov výskumu ústavu sa potvrdilo, že obsah humusu na niektorých parcelách je okolo 2 %, čo je málo. Taktiež prof. Vasin poukázal na chybu, ktorú robia naši poľnohospodári po zbere plodín. Namiesto toho, aby rastlinné zvyšky zaorávali, mnohí ich spaľujú, čím negatívne prispievajú k degradácii pôdy.

Zlatibor 4Prednášky boli tematicky rozdelené podľa rastlinných druhov a v rámci každej sa rozoberala problematika, ktorá sa vzťahovala na agrotechniku, výber odrôd a hybridov, ošetrovanie a prihnojovanie porastov jednotlivých rastlinných druhov. Na tento spôsob poslucháči mali príležitosť zozbierať množstvo užitočných informácii, ktoré môžu využiť už pri jarnej sejbe.

Okrem prednášok boli usporiadané aj rôzne okrúhle stoly, na ktorých sa debatovalo napríklad o problémoch pri pestovaní kukurice, najmä o výskyte sčervenania listov kukurice, o ktorom sa vie veľmi málo. Toto ochorenie sa neprenáša osivom, a jedno z preventívnych ochranných opatrení je striedanie plodín. Výskyt ochorenia môže znížiť výnosy až o 93 %.

Zlatibor 6Debatovalo sa aj o význame poistenia porastov, domácich zvierat a mechanizácie. Poisťovňa Triglav predstavila nový balík poistenia s cieľom čo najviac pomôcť poľnohospodárskym výrobcom, ktorí sú ešte stále v tejto oblasti nedostatočne informovaní.

V piatok sa prednášky skončili a hostia a ich hostitelia sa rozlúčili, rozišli, každý do iného kúta Srbska. Plní dojmov, nových poznatkov, bohatší o nových priateľov…Väčšina z nich si sľubili, že o rok sa tu stretnú opäť.

Ľubica Sýkorová

Ľ. SÝKOROVÁ
Ľ. SÝKOROVÁ

ĽUBICA SÝKOROVÁ (1964) Do Hlasu ľudu nastúpila v roku 1996 ako odborná spolupracovníčka v oblasti poľnohospodárstva. Od septembra 2001 ako redaktorka rediguje pravidelnú prílohu pre poľnohospodárov a dedinu Poľnohospodárske rozhľady. E-mail: sykorova@hl.rs