Znehodnotená žiacka práca

16.jan 2018

Znehodnotená žiacka práca

Medzi početné projekty žiakov Základnej školy T. G. Masaryka v Jánošíku a ich profesorky technickej výchovy Martiny Berzovej patrí vyhotovenie solárnej žiarovky.

Solárna žiarovka v kartónovej škatuli

– Kolega Jaroslav Halabrín mi vyrozprával, že v televíznom vysielaní Vice videl, ako v Indii za pomoci fľaše, v ktorej je voda a vybieľovač, umiestnenej na streche domu, osvetľujú miestnosti. Údajne taká fľaša dáva rovnaké svetlo ako žiarovka sily 60 W. S deťmi sme to vyskúšali tak, že sme miestnosť improvizovali z kartónu a podarilo sa. Posmelení týmto úspechom podobný pokus sme vykonali aj s veľkým sudom, a to sa nám takisto vydarilo. Sud so solárnou žiarovkou sme postavili na dvor, kde mal byť súčasťou nášho ekoplanetária. Žiaľ, niekomu to prekážalo, takže fľašu jednoducho kmásal dovtedy, kým nespadla do suda. Tým bol projekt vážne poškodený, – vysvetlila Berzová.

Jánošícka solárna žiarovka

Páchateľ je bývalý žiak

Vďaka videokamerám, ktorými je škola vybavená, páchateľa rýchlo odhalili. Ide o bývalého žiaka tejto školy, ktorý aj predtým robil problémy a na jeho správanie upozornili rodičov.

Nezodpovedný mladík znehodnotil žiacku prácu

– Škoda síce nie je veľká. Dá sa to napraviť, ibaže my sme sa s tým projektom prihlásili na súbeh Energia je všade vôkol nás, ktorého podstatou je poukázať na možnosti využitia obnoviteľných zdrojov energie, v danom prípade slnečnej energie. Prihlášku spolu s prezentáciou sme zaslali na súbeh a keby teraz prišla komisia kontrolovať, mohli by sme ukázať iba sud s dierou v strede, ale bez fľaše, resp. žiarovky, ktorá je stredobodom projektu, – hovorí.

Nezodpovedný mladík nespôsobil teda hmotnú škodu, vyčíslenú tisícami dinárov či eur. Omnoho väčšiu škodu však spôsobil tým, že znehodnotil a zničil prácu žiakov a ich profesorov, a tak vyvolal ich ozaj veľké sklamanie.

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs