Spolok kulpínskych žien vyrába partu pre nevestu

16.jan 2018

Spolok kulpínskych žien vyrába partu pre nevestu

Asociácia slovenských spolkov žien vlani na návrh spolkárok z Kulpína začala rozmýšľať o projekte Výroba party. S týmto projektom konkurovala ASSŽ na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, potom na súbeh NRSNM a tiež na pokrajinské súbehy. Tak sa im podarilo získať prostriedky na jeho realizáciu.

Pretože projekt bol navrhnutý Spolkom kulpínskych žien vlani koncom augusta v Kulpíne v Poľovníckom dome usporiadali dvojdňovú dielňu výroby part pre mladé nevesty. Dielňa bola úspešne realizovaná a zúčastnilo sa jej štyridsať spolkárok z Báčky, Banátu a Sriemu.

Vytrvalosť ruže prináša

Materiál, ktorý zostal po skončení dielne, si spolky podelili. Kulpínske spolkárky ho však využili osožne na ďalšiu prácu, lebo sa po tej dielni rozhodli, že si zhotovia vlastnú kulpínsku svadobnú partu. A to aj preto, lebo ju potrebujú každoročne pre tradičné podujatie Spolku kulpínskych žien Svadba voľakedy a dnes.

Od septembra sa kulpínske ženy v spolku pravidelne stretali každý pondelok, ktorá kedy mala času a pokračovali v práci. Často každá z nich pracovala aj doma.

Pripravovali a plietli časti party, ktorá sa skladá z drobných plátenných ružičiek, napodobňujúcich biele konvalinky. Základný materiál, s ktorým pracujú, je biele plátno a výroba konvaliniek, ich upevnenie a spájanie do halúzok si vyžaduje veľkú trpezlivosť.

Od septembra do polovice decembra minulého roku členky spolku usilovne pracovali a chystali materiál na zhotovenie party pre potreby spolku. Polovicou januára pomoc spolkárkam poskytol Patrik Rago zo Selenče, študent etnológie a folkloristiky na Slovensku, ktorý bol tiež aj na dielňach asociácie v Kulpíne.  Doteraz vypracované časti party spájal do venca, čiže pripájal na základnú konštrukciu party. Vyše polovica party z halúzok bielych konvaliniek je spojená a členky Spolku kulpínskych žien v tejto práci pokračujú ďalej až po jej ukončenie.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs