Krajanský dnešok i včerajšok

15.jan 2018

Krajanský dnešok i včerajšok

Tvorcovia novej slovenskej ročenky na sklonku roku 2017 vyprevadili k čitateľom druhý ročník Slovenského svetového kalendára. Posmelený prajným ohlasom, ktorý sprevádzal ich prvé dielo, pustili sa znovu do náročnej a šľachetnej úlohy, akou je príprava takého celoročného čítania.

Zakladateľ a šéfredaktor kalendára Vladimír Valentík a jeho zástupkyňa Katarína Mosnáková-Bagľašová v príhovore konštatujú, že sa im v príprave druhého ročníka podarilo rozšíriť počet spolupracovníkov tak zo sveta, ako i zo Slovenska, a že „žánrový a tematický vejár príspevkov sa rozšíril a je pestrejší“.

Na vyše 320 stranách nachádzame prehľady činnosti slovenských združení a spolkov, ale i životné príbehy jednotlivcov takmer z celého sveta. Nemienime prerozprávať tu celý kalendár, ale iste pomôže, keď spomenieme, že redakční spolupracovníci sú z Argentíny, Austrálie, Bosny a Hercegoviny, Česka, Čiernej Hory, Francúzska, Chorvátska, Írska, Kambodže, Kanady, Maďarska, Poľska, Rumunska, Srbska, Švajčiarska, Švédska, Talianska, Ukrajiny, USA, Veľkej Británie a, samozrejme, zo Slovenska,

Po čítaní prvého ročníka tejto ročenky, kde sme nakukli i do života Slovákov v Nemecku, na Cypre, Malte, a keď do tejto zemepisnej state priložíme i zápisy v jeho čerstvom vydaní o Slovákoch v Číne a Indii, pripadá nám, akoby sme za pomerne krátky čas zdolali cestu okolo sveta a na každej zastávke sa mohli dohovoriť materinskou rečou…

Po obvyklom kalendáriu a pred zahlásenou cestou za Slovákmi vo svete Slovenský svetový kalendár 2018 ponúka mienky a názory popredných spisovateľov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov o jeho prvom ročníku a vôbec o smelej myšlienke pustiť sa do takej práce. Každopádne súhlasíme s nimi, dokonca aj v tom, že „čas ukáže jeho objektívny prínos a prinesie aj nutnosť menších, či zásadnejších koncepčných úprav“.

Úpravy k lepšiemu tak z redakčnej, ako i z grafickej strany kvitujeme už v jeho druhom ročníku a zvlášť oceňujeme jeho obsah. Čítania je tu skutočne na celý rok a len posmeliť môžeme jeho tvorcov, aby v začatom pokračovali. Aj preto, že také tlačené úložisko informácií o Slovákoch v zahraničí iste ocenia aj ďalšie generácie čitateľov.

Slovenský svetový kalendár 2018 s finančnou podporou Úradu pre Slovákov žijúcich v zahraničí vydal Slovenský kultúrny klub v Srbsku, prepress podpisuje Slovenské vydavateľské centrum v Báčskom Petrovci.

Z titulnej strany sa nám usmieva Zora Suleimanová, dievčatko v slovenskom kroji z Nového Zélandu, a túto publikáciu si môžete zaobstarať v Slovenskom vydavateľskom centre v Petrovci a u petrovskej kolportérky Hlasu ľudu Zuzany Stracinskej.

A. FRANCISTYOVÁ
A. FRANCISTYOVÁ

ANNA FRANCISTYOVÁ (1962) V NVU Hlas ľudu je zamestnaná od roku 1985. Najprv pôsobila v redakcii mládežníckeho časopisu Vzlet, kde bola i zástupkyňou hlavnej redaktorky a úradujúcou šéfredaktorkou. Od roku 1994 pôsobí v redakcii Hlasu ľudu, od roku 1995 ako redaktorka kultúrnej rubriky a toho času je i zástupkyňou zodpovedného redaktora Hlasu ľudu. Je nositeľkou niekoľkých ročných cien Hlasu ľudu. Kontakt: francistyova@hl.rs