Svetelná signalizácia v centre Kulpína

15.jan 2018

Svetelná signalizácia v centre Kulpína

Svetelná signalizácia neďaleko základnej školy v záujme väčšej bezpečnosti v premávke

V okolí kulpínskej základnej školy nainštalovali signalizáciu, ktorá upozorňuje vodičov motorových vozidiel, aby spomalili rýchlosť jazdy.

Postavené sú dva signalizačné stĺpy, na ktorých sa svetlo zapojí vždy vo chvíli, keď sa priblíži motorové vozidlo. Bližšie o tom Nebojša Stojisavljević, obecný dopravný inšpektor, povedal:

„V decembri uplynulého roku sme začali práce na výstavbe dopravnej signalizácie v Kulpíne. Najprv sme postavili stĺpy, a potom v piatok 29. decembra sme na ne pripevnili tabule so svetelnou signalizáciou. Postavené sú vedľa už jestvujúcich dopravných značiek neďaleko základnej školy, z jednej a druhej strany vozovky v hlavnej kulpínskej ulici” – povedal spolubesedník.

„V tejto časti je povolená rýchlosť jazdy 30 km za hodinu. Ak vodič dodržiava upozornenia uvedené na dopravných značkách, tak sa ukáže číslo zelenej farby, teda rýchlosť jazdy je správna a dovolená. Ak nedodržiava, ukáže sa červené čísloupozorní vodiča, že prekročil rýchlosť. Takýmto spôsobom sa dbá na bezpečnosť predovšetkým školských detí, ktoré sa tu najčastejšie pohybujú, ale aj ostatných občanov. Doteraz na to slúžili bežné dopravné značky a spomaľovače na vozovke. Spomenutú signalizáciu v Kulpíne sme vybudovali vďaka prostriedkom z Fondu pre bezpečnosť v premávke. Podobné zariadenia budú nainštalované aj na niektorých iných miestach.“

Ako vysvetlil inšpektor Stojisavljević, Báčskopetrovská obec dostala z pokrajiny milión dinárov s cieľom zveľadiť dopravu svetelnou signalizáciou. V nasledujúcom období aj v ostatných dedinách Báčskopetrovskej obce vybudujú svetelnú signalizáciu, podobnú tej v Kulpíne.

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs