V Báčskopetrovskej obecnej správe o osem pracovníkov menej

3.feb 2016

V Báčskopetrovskej obecnej správe o osem pracovníkov menej

marcok racionalizacia

Počas diskusie o racionalizácii v sieni lokálneho parlamentu

Včera predvečer bolo 32. zasadnutie báčskopetrovského lokálneho parlamentu. Prvoradým bodom diskusie bolo posúdenie návrhu a vynesenie uznesenia o maximálnom počte zamestnaných na neurčitú dobu v systéme lokálnej samosprávy Obce B. Petrovec na rok 2015.

Duško Govorčin, náčelník obecnej správy vysvetlil, že maximálny počet zamestnaných pre všetky obce je zákonom určený podľa počtu obyvateľov. Pre Obec B. Petrovec je to 9,5 zamestnaných na 1000 obyvateľov. Tak maximálny počet zamestnaných na neurčitú dobu v organizačných tvaroch tejto obce je 151.

A tak je v podstate počet znížený o osem pracovníkov: zo 159 na 151. Číselne je to nasledovne: Obecná správa Obce B. Petrovec – 40, Predškolská ustanovizeň Včielka – 49, VP Progres – 32, VP Komunalac Maglić – 12, VP Direkcia na výstavbu B. Petrovec – 4, Turistická organizácia Obce B. Petrovec – 1, Knižnica Štefana Homolu – 3, Slovenské vojvodinské divadlo – 3, Múzeum vojvodinských Slovákov – 1, Stredisko pre sociálnu prácu – 1, Miestne spoločenstvo B. Petrovec – 2 a MS Maglić, Hložany a Kulpín – po 1 zamestnaný na neurčito.

V dlhšej rozprave bolo počuť hlavne kritické tóny v smere racionalizácie, ale predsa väčšina výborníkov hlasovala za schválenie rozhodnutia.

Medziiným výborníci schválili aj návrh názvov dvoch parkov v Petrovci: park pred Knižnicou Štefana Homolu sa bude menovať Park Zuzky Medveďovej a park pred stánkom Turistickej organizácie obce Petrovec Park Mateja Čániho.

Záverom zasadnutia najviacej výborníckych otázok sa vzťahovalo na zákaz používania pitnej vody v Petrovci. Znečistená je arzénom a občania sa teraz pitnou vodou zásobujú z ekologickej studne.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs