YMCA Serbia odkazuje z New Yorku: Keď sa spoločnosť sústredí na podporu mladých, vylepší situáciu v krajine

3.feb 2016

YMCA Serbia odkazuje z New Yorku: Keď sa spoločnosť sústredí na podporu mladých, vylepší situáciu v krajine

V poslednej dobe inakosťou prístupu k mládežníckej problematike doterajšie rámce pôsobenia presahuje mimovládna organizácia YMCA Serbia (ako súčasť svetovej organizácie YMCA) so sídlom v Báčskom Petrovci.

Toto veľmi dobre pochopili aj mládežníci z Báčskopetrovskej obce zoskupení okolo YMCA Serbia. V týchto dňoch znovu a zasa dokázali, že v našom prostredí je hodno žiť, ak k vylepšovaniu podmienok pridáte vlastné ruky. Ukázali, že sa oplatí dobrovoľnícky robiť pre lepšie zajtra. Kým sa v lete lídrom a líderkam združenia podarilo dostať sa na seminár na chorvátske prímorie, či dokonca do Singaporu cez tzv. change agent program, tento týždeň sa o srbskej YMCA, o jej členoch a o prostredí, v ktorom sídli, hovorilo až v New Yorku!

Clenka nasej YMCA, Ivana Ilic na videu v UNTam totiž v prvé dva februárové dni v sídle Spojených národov prebiehalo Fórum mladých na tému Mladí v akcii implementácie Agendy 2030 a na ňom suveréne hovorila aj Martina Vitézová, predstaviteľka YMCA Serbia a zároveň YMCA World.

Určite ide o veľkú česť, ktorá však nespadla z neba. YMCA si svoje miesto na udalosti, ktorú organizovala Hospodárska a sociálna rada (ECOSOC) Spojených národov, vybojovala kreatívnou a spoločensky zodpovednou činnosťou, ktorá pomaly, ale isto zažína svetlá v tuneli smerujúcom do slnečnej budúcnosti.  Hovorí to o tom, že mladí ľudia z Báčskopetrovskej obce sú skutoční snaživci, ale zároveň odborníci a filantropi.

Martina Vitézová je členka Správnej rady YMCA Serbia, no na udalosti v New Yorku sa zúčastnila aj ako predstaviteľka YMCA World, strešnej organizácie všetkých YMCA vo svete. YMCA World tím, ktorý pobudol v sídle Spojených národov (UN) tvorili 7 predstavitelia a to z Kosova, Švajčiarska, Anglicka, USA (x2) a Švédska.

– Millenium Development Goals  (MDG) (2000 – 2015) ako iniciatívu UN ukoncili v minulom roku. UN teraz začal s prezentáciou Sustainable Development Goals (SDG) , ktoré sa týkajú nasledujúcich 15 rokov (2015 – 2030) a vlastne pokračujú v tom, v čom MDG zastali, vysvetľuje Martina Vitézová.

– SDG su obsiahlejšie, precíznejšie a zahŕňajú problémy týkajúce sa vzdelávania, chudoby, rodovej rovnosti, atď. UN lídrom je však jasné, že ak chcú realizovať uvedené ciele, veľká priorita a pozornosť sa musí venovať mladým. Problematika mladých sa priamo alebo nepriamo nachádza v takmer všetkých cieľoch (vzdelanie pre všetkých, zamestnanosť, zdravie, rodová rovnosť…), – hovorí Martina.

Tím World YMCA v New Yorku (Foto: M. Vitézová)

Tím World YMCA v New Yorku (Foto: M. Vitézová)

Fórum mladých vlastne ponúka možnosť otvoreného dialógu medzi predstaviteľmi mladých a predstaviteľmi UN, medzinárodných inštitúcií, ako aj členských krajín UN o tom, ako ciele SDG realizovať tak, aby mladí v nich boli v úplnosti zapojení.

Fórum zahŕňal prezentácie predstaviteľov krajín a medzinárodných organizácií, v ktorých uviedli spôsoby riešovania problémov mladých a po nich vždy bola diskusia všetkých účastníkov.

– Na fóre som sa zúčastnila v diskusii na tému zamestnanosti mladých a na tému života mladých v Európe, – ozrejmuje Martina. – Boli tu i vedľajšie akcie, napríklad prijatie v Stálej misii Kórey a množstvo inšpirujúcich rečníkov, ako napríklad renomovaná spisovateľka Samar Samir Mezghanni a revolučný CEO Dan Price z Gravity Payments.  Konkrétne, keď ide o moju účasť, ako predstaviteľka World YMCA, informovala som ostatných účastníkov o našej organizácii a o projektoch, ktoré realizuje, kým ako predstaviteľka YMCA Serbia som informovala o postavení mladých v Srbsku.

No url attribute defined!

Martina Vitézová si zvlášť váži získanú inšpiráciu, ktorú získala od iných účastníkov.

– Zistila som, ako iné štáty, organizácie a mladí riešia problémy, s ktorými sa stretajú. Problémy sú v podstate veľmi podobné, a preto ich skúsenosti sú zácnym zdrojom informácií a povzbudenia pre našu YMCA v Srbsku. Ako sme si medzi sebou, my, účastníci fóra, často opakovali, pointa tohto fóra nie je samotné fórum, ako uplatníme to, čo sme zistili z diskusií a priateľskych rozhovorov, keď sa vrátime spät domov. A pravdaže: čo urobia svetoví lídri s tým, čo zistili od nás – predstaviteľov mladých! :-)

Momentka z recepcie v Stálej konferencii Kórey (Foto: M. Vitézová)

Momentka z recepcie v Stálej konferencii Kórey (Foto: M. Vitézová)

Podľa Martiny Vitézovej, YMCA Serbia by mala byť katalyzátorom zmien v našej spoločnosti, ako lokálnej, tak i štátnej.

– Toto fórum nám pripomenulo, akú významnú úlohu majú mladí vo veci riešovania problémov, s ktorými zápasia mnohé krajiny a tak aj nás. Teda, keď hovoríme o hospodárskom rozvoji, chudobe, vzdelávaní, zdraví, politickom aktivizme a iných problémoch našej spoločnosti, nevyhnutne musíme hovoriť o mladých ľuďoch, – hovorí Martina. – Ony sú priamo ovplyvnení týmito spoločenskými problémami a na ten spôsob aj časťou ich riešenia. Keď sa spoločnosť sústredí na podporu mladých a spoluprácu s nimi, tak vylepší situáciu v spoločnosti.

No url attribute defined!

Predstaviteľka YMCA Serbia Martina Vitézová vie o čom hovorí a vie ako na to.

– Pozorujúc počet nezamestnaných mladých ľudí, ako i na počet tých, ktorí opúšťajú Srbsko, uvedomujeme si, že musíme vyriešiť problém mladých hneď teraz! – suverénne vystupuje Martina. – Je to súrna záležitosť, ktorú musíme riešovať nielen na lokálnej, ale i na štátnej úrovni. Mladí musia byt hot topic v našej krajine, a nie iba jedna z množstva. Pousilujeme sa preniesť tento odkaz čím hlasnejšie! Všetci musia pochopiť túto realitu.

Martina Vitézová v sídle Spojených národov

Martina Vitézová v sídle Spojených národov

YMCA Serbia, vyzbrojená novými informáciami z fóra, ale vychádzajúc aj z vlastného výskumu mienky mladých z roku 2015, sa rozhodla v tomto roku svoju činnosť upriamiť na jeden z cieľov UN, ktorý je súčasne aj jeden z najpálčivejších problémov, s ktorými sa mladí u nás stretajú a to je tranzícia mladých zo školy do práce. Ide teda o oblasť zamestnávania a profesionálnej orientácie mladých.

 – Konkrétne, máme dva projekty na ume. Cieľom oboch projektov je umožniť mladým prvé pracovné skúsenosti a tréning, ktorý im  pomôže pri profesionálnej sebarealizácii, – hovorí Martina. –  Tieto dva projekty sú veľmi významné a majú potenciál transformovať životy mnohých mladých z nášho prostredia, ktorí sa ich zúčastnia. Týmto spôsobom by sme uviedli  SDG do praxe.

No otázka financovania týchto projektov zostala zatiaľ nevyriešená. Ako Martina hovorí, oba projekty v podstate stoja menej než 4-tisíc eur a bola by škoda, keby sa nerealizovali v tomto roku.

Záverom Martina odkazuje:

– Otázka mladých je otázka všetkých nás. Vyriešme ju a následne vyriešime mnoho ďalších otázok v našej spoločnosti a zároveň dáme príklad iným!

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs