Čo trápi matice v Srbsku?

5.feb 2016

Čo trápi matice v Srbsku?

Z okrúhleho stola o problámoch matíc pôsobiacich v Srbsku

Z okrúhleho stola o problámoch matíc pôsobiacich v Srbsku

V Srbsku okrem Matice srbskej pôsobia aj matice menšinových národov a okrem svojich špecifickostí majú aj spoločné problémy.

Predovšetkým ide o postoj štátu k ich financovaniu, aby si mohli zachovať a zveľaďovať menšinovú svojbytnosť.

Azda aj preto, ale aj aby sa lepšie spoznali, našli si spoločný jazyk k doriešeniu tejto pálčivej otázky a možnosti kvalitnejšej spolupráce sa predstavitelia Matice srbskej, bunjevskej, rusínskej a slovenskej stretli v Dome Matice slovenskej v Srbsku Ľudovíta Mišíka v Báčskom Petrovci včera poobede.

Po konštruktívnom pracovnom stretnutí, prvom tohto druhu, kde sa pokúsili nájsť možné východiská, prostredníctvom pozvaných médií oslovili aj širšiu verejnosť.

Na pôde Matice slovenskej v Srbsku novinárov oslovili predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová, predseda Matice bunevskej Ivan Sedlak, predseda Matice rusínskej Ďura Papuga a generálny tajomník Matice srbskej Dr. Đorđe Đurić.

Nasledovnú schôdzu si predstavitelia matíc dohodli na polovicu marca v Novom Sade na pôde Matice srbskej, na ktorú pozvú aj predstaviteľov pokrajinskej administrácie.

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs