ČAJOVÝ VEČIEROK V ZBORE SEAVC

5.feb 2016

ČAJOVÝ VEČIEROK V ZBORE SEAVC

Včera v miestnostiach fary v slovenskom evanjelickom a. v. cirkevnom zbore v Kysáči bol duchovno-nábožný večierok, ktorý tu prebieha každý rok.

DSCF7584

Hojná návšteva na večierku

Na tradičnom čajovom večierku boli početní veriaci, ako i predstavitelia kultúrno-spoločenských ustanovizní, spolkov, združení, organizácií a iných denominácií.

Večierok ani tentoraz nebol bez cezpoľných hostí, tentoraz z banátskeho seniorátu. Boli to predstavitelia cirkevnej správy z jánošíckeho evanjelického a. v. cirkevného zboru.

Domáci velebný pán farár Ondrej Marčok po privítacom príhovore odovzdal slovo jánošíckemu velebnému pánovi farárovi Slađanovi Danielovi Srdićovi, ktorý poslúžil výkladom a kázňou zo slova Božieho.

No url attribute defined!

Nasledovali príležitostné príhovory, básne a pozdravy hostiteľov a hostí pri chutnom čaji a slaných a sladkých pečivách. Zaspieval aj kysáčsky cirkevný spevokol pod taktovkou velebnej pani farárky Dariny Marčokovej a večierok obohatila i evanjelická mládež. Spievali sa i spoločné pesničky s cieľom duchovného posilnenia hosťujúcich jánošíckych a kysáčskych veriacich.

 Elena Šranková

E. ŠRANKOVÁ
E. ŠRANKOVÁ

ELENA ŠRANKOVÁ (1958) V redakcii Hlasu ľudu je zamestnaná od roku 1982 ako novinárka. Je vydatá, má jednu dcéru. Kontakt: srankova@hl.rs