KOVAČICA: Vystavené obrazy Zuzany Chalupovej a Zuzky Medveďovej

6.feb 2016

KOVAČICA: Vystavené obrazy Zuzany Chalupovej a Zuzky Medveďovej

Včera večer v Galérii insitného umenia v Kovačici otvorili výstavu dvoch svetoznámych maliarok Zuzany Chalupovej (1925 – 2001), predstaviteľky fenoménu kovačickej insity a Zuzky Medveďovej(1897 – 1985) , akademickej maliarky z Báčskeho Petrovca.

Výstavné priestory v podkroví GIU sa v ten slávnostný večer premenili na čarovné miesto plné krásneho umenia. Na snímke je okamih z otvorenia výstavy

Výstavné priestory v podkroví GIU sa v ten slávnostný večer premenili na čarovné miesto plné krásneho umenia. Na snímke je okamih z otvorenia výstavy

Pri tejto príležitosti, v deň nedožitých 91. narodenín kovačickej maliarky známej ako Mama Zuzana, po uvítacích slovách Márie Raspírovej, riaditeľky GIU, milovníkom umenia sa prihovoril aj Vladimír Valentík, výtvarný kritik, ktorý hovoril o spoločných črtách týchto dvoch svetoznámych autoriek vojvodinského maliarstva.

Na Zuzanu Chalupovú si zaspomínal vznešený pán Pavel Sklenár, senior banátsky a farár kovačického cirkevného zboru Kovačica I, a výstavu otvoril Mr. Pavel Čáni, riaditeľ Múzea vojvodinských Slovákov.

Piatkovú nevšednú slávnosť svojím hlasom spríjemnili ženské cirkevné spevokoly oboch cirkevných zborov, ktoré vedú Alžbeta Hriešiková a Ján Marko, ako i prednes mladých speváčok Dušany Babincovej a Alexandry Čížikovej za hudobného sprievodu Pavla Tomáša ml.

Výstava, ktorú spoločne organizujú GIU v Kovačici a Galéria Zuzky Medveďovej v Báčskom Petrovci, bude sprístupnená návštevníkom do 5. marca.

                                                                                                                                                                    Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs