Snemovali jánošícki matičiari

7.feb 2016

Snemovali jánošícki matičiari

V Jánošíku včera večer snemovali tamojší matičiari, ktorých svojou prítomnosťou poctili aj predsedníčka Matice slovenskej v Srbsku Katarína Melegová-Melichová, podpredseda MSS pre Banát Pavel Baláž, predsedníčka Zhromaždenia obce Alibunár Zuzana Đukićová, predseda jánošíckeho Miestneho spoločenstva Ivan Listmajer, predstavitelia MOMS z Aradáča, Bieleho Blata, Zreňanina, Hajdušice, Kovačice a Vojlovice, ako aj predstavitelia všetkých spolkov a združení v dedine.

Starší cirkevný spevokol Glória zaspieval pieseň Slovenská reč

Starší cirkevný spevokol Glória zaspieval pieseň Slovenská reč

Výročné zhromaždenie otvorili piesňou Slovenská reč v podaní cirkevného spevokolu Glória, po čom predseda MOMS Pavel Kríž podal krátku správu o minuloročnej činnosti, v ktorej zdôraznil, že jánošícki matičiari za sebou majú tú najťažšiu časť práce, lebo vonkoncom nebolo ľahko po viacročnej úplnej nečinnosti rozprúdiť hoci aj skromnú aktivitu.

V polovici minulého roka mali zapísaných 39 členov, ktorí si vyplatili členovské a dnes ich je už 59, a sú aj ďalší, ktorí prejavili záujem o začlenenie, čo svedčí o tom, že MOMS je na dobrej ceste.

Predseda jánošíckeho MOMS Pavel Kríž poukázal na problém nedostatku priestoru, v ktorom by MOMS pracoval a poďakoval sa farskému úradu, ktorý poskytol vlastné miestnosti na stretnutia matičiarov. Na sklonku roka jánošícki matičiari napísali aj projekt  na Úrad pre Slovákov žijúcich v zahraničí, ktorým chcú zabezpečiť prostriedky na odchod Jánošíčanov na SNS.

„Najťažšiu časť práce máme za sebou“ konštatoval predseda MOMS Pavel Kríž

„Najťažšiu časť práce máme za sebou“ konštatoval predseda MOMS Pavel Kríž

Časťou aktivít boli aj kontakty s viacerými banátskymi MOMS-ami, pri čom si však cestovné spravidla hradili z vlastného vrecka, lebo v pokadnici bola iba symbolická suma peňazí.

Pavel Kríž ešte povedal, že pred jánošíckymi matičiarmi je ťažká úloha ďalej zveľaďovať činnosť MOMS, povzbudzovať cit k slovenskému povedomiu jazyku, kultúre a tradíciám Slovákov žijúcich na týchto priestoroch.

Jednou z úloh bude aj organizovanie Dňa Jánošíka, ktorý je z iniciatívy MOMS stanovený na druhý víkend v júli. Spoločnými silami by ho mali organozovať všetky združenia a spolky v osade v čele s Miestnym spoločenstvom. Názov tohoto dňa bude Deň Jánošíka – deň višieň.

Časť účastníkov výročného zhromaždenia

Časť účastníkov výročného zhromaždenia

Podnetnými slovami sa prítomným prihovorili aj Katarína Melegová-Melichová a Pavel Baláž. Na tomto matičnom večierku zaspieval aj mladší cirkevný spevokol Jas, zatancoval DFS Jánošíčok a žiačka základnej školy Tatiana Urbanová prečítala krátky životopis a báseň Ľudovíta Štúra a tak si pripomenuli vlaňajšie jubileum 200 rokov narodenia, a tohtoročné 160 rokov úmrtia tohto velikána slovenského národa.

Večierok pokračoval fašiangovou zábavou. Do tanca hrala skupina mladých jánošíckych hudobníkov v zložení Miroslav Bruk, Mihael Zríni, Kristijan Omasta, ktorých posila bola Ivana Ivaničová z Vojlovica  a nechýbalo ani chutné pohostenie, ktoré pripravili sami matičiari.

 Vladimír Hudec   

 

 

 

 

V. HUDEC
V. HUDEC

VLADIMÍR HUDEC (1957) S Hlasom ľudu začal spolupracovať roku 1979. Prvý príspevok zverejnil v mládežníckom časopise Vzlet. V Hlase ľudu sa zamestnal roku 1988 ako novinár – dopisovateľ a na tom pracovnom mieste zotrváva aj v súčasnosti. Pravidelne sleduje a píše o udalostiach a živote v rodnej Hajdušici, ako aj o spoločensko-politickom a hospodárskom živote v obci Plandište. V sledovaní života v banátskych slovenských osadách sa zameriava na podmienky žitia, čiže komunálnu problematiku, ale sleduje aj (poľno) hospodársky, kultúrny, cirkevný, športový a vôbec spoločenský život. Kontakt: hudec@hl.rs