V Kovačici začala pôsobiť nová dievčenská spevácka skupina Perla

8.feb 2016

V Kovačici začala pôsobiť nová dievčenská spevácka skupina Perla

Prednedávnom v rámci Kreatívneho centra pre turizmus, umenie a kultúru v Kovačici vznikla nová dievčenská spevácka skupina, ktorú pomenovali Perla.

Preletela lastovienka...známa ľudová pieseň dobre znela v prednese čerstvo založenej DSS Perla. (Na snímke: momentka z nedelnej skúške)

Preletela lastovienka…známa ľudová pieseň výborne znela v prednese čerstvo založenej DSS Perla. (Na snímke: momentka z nedelnej skúške)

Okrem výstavy fotografií, ktorá bola sprístupnená milovníkom umenia do 26. januára 2016, druhou akciou KCTUK, ktorý vznikol v decembri 2014, bude kultúrno-umelecký program k Veľkej noci.

K tejto príležitosti, okrem tanečnej skupiny a orchestra, v programe vystúpi aj novozaložená dievčenská spevácka skupina Perla, ktorá zaspieva splet slovenských ľudových piesní.

Včera večer v miestnostiach Kolektívu kreatívnych amatérov v Kovačici sa usporiadala tretia hlasová skúška vyše pätnásťčlennej speváckej skupiny, ktorú nacvičujú Tatiana Jašková a Milinka Čížiková, mladé hudobníčky z Kovačice. Skupinu tvoria skúsené mladé speváčky, ktoré účinkovali na rôznych festivaloch, od Rozspievaných klenôt, po festival V pivnickom poli a ďalšie.

Podľa slov Tatiany Jaškovej, jednej z vedúcich skupiny, v nadchádzajúcom období plánujú prezentovať sa aj na tohtoročnom Folklórnom festivale Tancuj, tancuj…, a uvažujú o tom, ktoré staré slovenské ľudové piesne nacvičia a nahrajú na svoje prvé CD.

Skúšky DSS Perla sa konajú dvakrát týždenne a okrem spevu, v spolupráci s mimovládnym združením KOKRAM, Domom kultúry 3. október v Kovačici a pod., zrealizujú aj iné podobné projekty.

Anička Chalupová

A. CHALUPOVÁ
A. CHALUPOVÁ

ANIČKA CHALUPOVÁ (1971) Ako novinárka začala v lokálnej rozhlasovej stanici v Kovačici, neskoršie ako šéfredaktorka v TV OK. Je autorkou viacerých dokumentárnych filmov, vysielaní pre deti a mládež, článkov z dejín Kovačice, početných kultúrno-spoločenských akcii a pod. Od 2011 roku pracuje v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu ako novinárka – dopisovateľka z Kovačice. Kontakt: chalupova@hl.rs