Seminár zborového spevu v Pivnici

7.feb 2016

Seminár zborového spevu v Pivnici

seminar zborov pivnica1

Požehnanie, privítanie a prvé inštrukcie na začiatok: (zľava) Ján Zahorec, Miluška Macková a Juraj Súdi

Včera v miestnostiach Komorného zboru Nádeje v Pivnici usporiadali 6. ročník seminára zborového spevu Nová pieseň. Lektorom seminára bol PaedDr. Juraj Súdi zo Selenče a predstavitelia zborov sa na seminári učili svätodušné piesne.

Tradičný seminár, v rámci ktorého sa nacvičujú nové zborové piesne podľa čoho seminár i pomenovali Nová pieseň, každoročne v prvý februárový víkend zbor Nádeje organizuje v Pivnici.

Tentokrát sa ho zúčastili predstavitelia zborov zo Selenče, Šídu, Báčskeho Petrovca, Aradáča, Silbaša a viacerých zborov z Pivnice.

Prácu seminára modlitbou požehnal pivnický evanjelický kňaz Ján Zahorec a všetkých prítomných v mene hostiteľov privítala predsedníčka Komorného zboru Nádeje Miluška Macková.

S predstaviteľmi zborov svätodušné piesne nacvičoval lektor Juraj Súdi. Nacvičené piesne budú predvedené na spoločnom koncerte zborov v Pivnici na Svätodušnú nedeľu v máji.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs