Okrúhly stôl na tému práv národnostných menšín na území mesta Pančevo

30.jan 2016

Okrúhly stôl na tému práv národnostných menšín na území mesta Pančevo

Foto: Violeta Jovanov Peštanac

Foto: Violeta Jovanov Peštanac

Okrúhly stôl pod názvom Práva národnostných menšín na území mesta Pančevo – perspektívy sa včera uskutočnil v Pančeve.

Ide o záverečnú konferenciu projektu Zhromaždenie pre všetkých, ktorý spolufinancovala Rady Európy a ktorý je súčasťou projektu Prezentácia ľudských práv a ochrana menšín v juhovýchodnej Európe, ktorý realizuje Rada Európy a Európska únia.

Pančevo je jednou zo 6 obcí v Srbsku, ktoré od EÚ a Rady Európy získali prostriedky na realizáciu projektu Zhromaždenie pre všetkých, ktorý sa vzťahuje na práva menšín, ktoré žijú na území Pančeva. Cieľom projektu je pomôcť príslušníkom menšinových spoločenstiev pri používaní materinského jazyka v úradnej komunikácii.

Od pondelka, 1. februára, na osobitných internetových stránkach mesta Pančevo v rečiach národnostných menšín bude sprístupnená príručka Máš právo na…, ktorú vlani zverejnili v piatich menšinových jazykoch. Na stránke budú dostupné rozličné obecné dokumenty v rečiach menšinových spoločenstiev – od štatútu mesta, rôznych obecných rozhodnutí, po Sprievodcu pre podnikateľov a dokument o násilí v rodine. Internetová prezentácia je vypracovaná v rumunskom, slovenskom, maďarskom, bulharskom a macedónskom jazyku.

Foto: Violeta Jovanov Peštanac

Foto: Violeta Jovanov Peštanac

Okrem predstaviteľov Mesta Pančevo a Rady Európy, prítomní boli aj predstavitelia slovenskej, maďarskej, rumunskej, bulharskej a rumunskej národnostnej rady.

– Veľmi sme spokojní s týmto projektom, zvlášť preto, že v súčasnosti slovenský jazyk nie je v úradnom používaní v meste Pančevo, čo je však cieľ, ku ktorému sa snažíme prísť a chceme veriť, že realizáciou tohto projektu sme o krok bližšie k nášmu cieľu, – povedal predseda Výboru pre úradné používanie jazyka a písma NRSNM Branislav Kulík.

Okrem Kulíka, na prezentácii výsledkov projektu bol prítomný aj podpredseda NRSNM Ján Litavský.

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs