Vracajú peniaze zo samozdanenia

23.jan 2016

Vracajú peniaze zo samozdanenia

Z petrovského obecného rozpočtu začali vracať peniaze občanom z nelegitímne zozbieraného samozdanenia v Petrovci, v Kulpíne a v Hložanoch

Z petrovského obecného rozpočtu začali vracať peniaze občanom z nelegitímne zozbieraného samozdanenia v Petrovci, Kulpíne a Hložanoch

V apríli roku 2013 po vypršaní päťročného cyklu Petrovčania pre nedodržiavanie sa vytýčených priorít, predovšetkým išlo o výstavbu bazéna, referendom zamietli uviesť samozdanenie v nasledovnom päťročnom období (2013 – 2018).

Ústavný súd Srbska následne roku 2013 pre nedostatočné zabezpečenie tajnosti hlasovania na referende ako nelegitímne zrušil aj to predchádzajúce kolo samozdanenia za roky 2008 – 2013.

Rovnako tak súd zrušil aj práve aktívne nové kolo samozdanenia v Kulpíne a v Hložanoch, ktoré tam uviedli roku 2010.

Začiatkom tohto roku bolo počuť, že takmer sto Kulpínčanov, ktorí si súdnou cestou vymáhali vrátenie peňazí, ktoré im občiahli z platov v prospech nelegitímneho samozdanenia, si z obecného rozpočtu peniaze aj vymohlo.

V týchto dňoch sa začali organizovať aj učitelia v petrovskej základnej škole a v gymnáziu, ktorí si za pomoci právneho zástupcu tiež chcú vymôcť svoje peniaze.

Včera poobede sme sa v Báčskopetrovskej lokálnej samospráve dozvedeli, že agilným Kulpínčanom mimosúdnym vyrovnaním  z rozpočtu obce vyplatili zo 3 milióny dinárov.

Predseda Obce Pavel Marčok, vedúci Oddelenia pre rozpočet, financie a daňovú administráciu Boško Bogunović a Vladislav Tarnoci z Obecného verejného právneho zastupiteľstva hovorili o ich návrhu spôsobu vracania peňazí tým, ktorí to budú požadovať a ktorí dokladujú, že sa im v Petrovci od roku 2008 zo zárobkov peniaze uberali v prospech samozdanenia a v Kulpíne a v Hložanoch od roku 2010.

Podniky, v ktorých Petrovčania pracujú, mesačne peniaze kumulatívne uhrádzali pre všetkých zamestnancov a neexistuje prehľad splátok pre zamestnaných jednotlivcov.

Preto prichystali tlačivá, ktoré od februára bude možno dostať v obecnej správe a v Miestnych spoločenstvách, ktorými občania budú môcť prihlásiť svoje požiadavky.

U poľnohospodárov je to jednoznačné, v obci je presný prehľad kto z poľnohospodárov platil pre samozdanenie.

Ako bolo počuť od vedúcich obce, navrhnutým spôsobom na urovnanie sporu zmierom sa rozhodli uhradiť peniaze všetkým, ktorí o to požiadajú aj preto, lebo sú si vedomí, že ďalších niekoľko desiatok miliónov, ktoré môžu využiť užitočnejšie, by zbytočne minuli na úhradu práce advokátov.

 

Jaroslav Čiep

J. ČIEP
J. ČIEP

JAROSLAV ČIEP (1970) V súčasnosti je redaktorom v týždenníku Hlas ľudu. V rokoch 2000 až 2009 zastával funkciu riaditeľa Novinovo-vydavateľskej ustanovizne Hlas ľudu v Novom Sade. V Knižnici Štefana Homolu v rokoch 1996 až 2000 ako riaditeľ zorganizoval a prezentoval zo 40 dokumentárnych výstav z kultúrnych dejín Slovákov vo Vojvodine. Kontakt: ciep@hl.rs