Stále aktuálna akcia zbierania kníh

21.jan 2016

Stále aktuálna akcia zbierania kníh

Novinárka Katarína Verešová s knihami v dopisovateľstve Hlasu ľudu v Starej Pazove

Novinárka Katarína Verešová s knihami v dopisovateľstve Hlasu ľudu v Starej Pazove

Človek človeku – priateľ. Takýmto mottom sa vedie redakcia Hlasu ľudu vždy a obzvlášť v akcii zbierania kníh pre slovenské menšie prostredia, ktorá sa začala 11. januára a potrvá do 29. januára.

Zbieraním predovšetkým slovenských kníh, ktoré odovzdáme menším slovenským prostrediam, spoločne čelíme asimilácii, ktorá ako prirodzený jav uberá na rýchlosti, a pomáhame tým, ktorí by radi čítali, ale majú obmedzené možnosti prísť k hodnotným knihám.

Do našej akcie sa zapájajú členovia našej redakcie, čitatelia, ba dokonca aj inštitúcie a občianske združenia, akými sú Ústav pre kultúru Vojvodiny, Slovenské vydavateľské centrum, Obecná knižnica Kovačica – Oddelenie v Padine, Vysoká škola sv. Alžbety – Vysunuté pracovisko v Báčskom Petrovci, Spolok kulpínskych žien a i.

V Ústave pre kultúru Vojvodiny sme od Miroslava Keveždiho prebrali knihy, ktoré táto inštitúcia venovala slovenským prostrediam.

V Ústave pre kultúru Vojvodiny sme od Miroslava Keveždiho prebrali knihy, ktoré táto inštitúcia venovala slovenským prostrediam.

Čitatelia, ktorí by sa radi pripojili k výzve, môžu knihy priniesť do redakcie Hlasu ľudu v Novom Sade alebo do dopisovateľstiev v Báčskom Petrovci, Kovačici a v Starej Pazove v pondelok až piatok v úradných hodinách. Viac informácií získate, ak nám zavoláte na telefónne číslo: 021 47 20 840 alebo napíšte mail na nvuhlasludu@hl.rs.

Naše málo – jedna kniha – môže veľa znamenať pre človeka, ktorý má obmedzené možnosti na zabezpečenie dobrého čítania. Vykonajme dobrý skutok spoločnými silami!

Vladimíra Dorčová-Valtnerová

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs