Rozpočet vyše miliardy dinárov

30.dec 2015

Rozpočet vyše miliardy dinárov

Hlasovanie výborníkov o rozpočte na rok 2016

Hlasovanie výborníkov o rozpočte na rok 2016

Včera zasadal báčskopetrovský lokálny parlament. Stredobodom posledného tohtoročného zasadnutia bol obecný rozpočet na rok 2016. Ďalším dvanástim bodom rokovacieho programu výborníci venovali menšiu pozornosť.

Zhromaždenie obce B. Petrovec na svojom 31. zasadnutí najprv rokovalo o lokálnych administratívnych poplatkoch a úhradách za služby, ktoré koná lokálna samospráva a o lokálnych komunálnych poplatkoch. O návrhu rozpočtu na budúci rok sa viedla dlhá diskusia. Jeho hodnota je vyše miliardy dinárov. Z tej sumy prostriedky na realizáciu projektov vynášajú 473 miliónov a transferové prostriedky 540 miliónov. Zvláštnosťou tohto rozpočtu je skutočnosť, že rok 2016 bude volebným rokom, takže aj tieto trovy sú zaplánované v obecnom rozpočte.

Predseda Báčskopetrovskej obce Pavel Marčok rozpočet zhodnotil ako rozvojový a sociálny a predostrel výborníkom naplánované kapitálne investície v budúcom roku. V súvislosti s rozpočtom, ktorý výborníci schválili, sa hovorilo i o nezamestnanosti na úrovni obce a hľadaní pracovných príležitostí občanov tejto obce v zahraničí,  hlavne na Slovensku.

Katarína Gažová

K. GAŽOVÁ
K. GAŽOVÁ

KATARÍNA GAŽOVÁ (1965) V stálom pracovnom pomere v NVU Hlas ľudu je od roku 1997. Pracuje ako novinárka – dopisovateľka. Je vydatá a má dve dcéry. Kontakt: gazova@hl.rs