Zima v krajšom svetle

4.jan 2016

Zima v krajšom svetle

Zima a sneh zväčša prinášajú trampoty v doprave, ale vždy aj nadchýnajúce pejzáže alebo pohľady na dedinu či mesto. Fotograf Igor Bovdiš z Báčskeho Petrovca vyhľadáva pozitívne stránky zimy a fotografuje – zimnú idylu.

Bovdiš svojimi fotografiami naznačuje, že aj zima ponúka atraktívne miesta na prechádzku, akou je napríklad okolie Begečskej jamy, ktorá sa hrdí množstvom sťahovavých vtákov.

Foto: I. Bovdiš

Foto: I. Bovdiš

Nemusíme ísť ani von z dediny, stačí poprechádzať sa svojím rodným krajom. Napríklad povedľa Begeja v Báčskom Petrovci.

Foto: I. Bovdiš

Foto: I. Bovdiš

Vločky sa v plnej kráse zriedkavo zachytia fotoaparátom.

Foto: I. Bovdiš

Foto: I. Bovdiš

Slnko svieti aj vtedy, keď ho nevidíme – pomyslel si fotograf, a vyfotil petrovský kostol vyčnievajúci z hmly na Štefana 2015.

Foto: I. Bovdiš

Foto: I. Bovdiš

Kulpín v plnej zasneženej kráse:

Foto: I. Bovdiš

Foto: I. Bovdiš

Noc v zime má svoju – moc.

Foto: I. Bovdiš

Foto: I. Bovdiš

Foto: I. Bovdiš

Foto: I. Bovdiš

Aj tieto fotografie nadchýnajú a motivujú zaodieť sa do teplého a vykročiť na prechádzku zimnou krajinkou:

Foto: I. Bovdiš

Foto: I. Bovdiš

Foto: I. Bovdiš

Foto: I. Bovdiš

Foto: I. Bovdiš

Foto: I. Bovdiš

Foto: I. Bovdiš

Foto: I. Bovdiš

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs