2. Festival slovenského ľudového kroja Slovákov vo Vojvodine

5.nov 2017

2. Festival slovenského ľudového kroja Slovákov vo Vojvodine

Vyše 100 účastníkov z 12 prostredí

Včera sa v Kysáči uskutočnil 2. Festival slovenského ľudového kroja Slovákov vo Vojvodine. Festival sa začal s defilé účastníkov festivalu ulicami Kysáča, nasledoval galaprogram, módna prehliadka starých slovenských krojov a nakoniec otvorili vernisáž Slovenská krása.

Defilé ulicami Kysáča

Cieľom tohto festivalu je novým a originálnym spôsobom pozdvihnúť slovenské povedomie a 300-ročnú tradíciu a históriu krojov Slovákov vo Vojvodine. Festival sa konal pod záštitou mesta Nový Sad a organizovalo ho Kultúrne centrum Kysáč, odkiaľ sa začalo defilé účastníkov festivalu.

Kniha Slovenská krása v slovenskom ľudovom kroji

Krst knihy

Festival pokračoval Galaprogramom. Riaditeľ KC Kysáč Pavel Surový privítal hostí: primátora mesta Nový Sad Miloša Vučevića, pokrajinskú tajomníčku pre financie Smiljku Jovanovićovú, pokrajinského tajomníka pre vysoké vzdelanie a vedecko-výskumnú činnosť Zorana Miloševića, veľvyslankyňu Slovenskej republiky v Srbsku Dagmar Repčekovú, predsedu Matice slovenskej v Srbsku Jána Brtku a iných. Počas galaprogramu prezentovali foto-monografiu Slovenská krása v slovenskom ľudovom kroji, dvoch kysáčskych autorov Branislava Kokavca a Pavla Surového. Týmto kapitálnym dielom chcú priblížiť slovenskú kultúru a tradície srbskému národu a ostatným národnostiam a národným spoločnostiam vo Vojvodine. Kniha bude mať dve vydania – srbské a srbsko-slovenské. Surový zahlásil, že v roku 2021, keď Nový Sad bude európske hlavné mesto kultúry, kniha bude vydaná aj po anglicky. Knihu finančne podporilo mesto Nový Sad a Pokrajinský sekretariát pre kultúru, informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami a Ministerstvo kultúry a informovania Srbska. O knihe hovorili jej autori, ako aj recenzenti Prof. Dr. Zoroslav Spevák a Dr. Nebojša Kuzmanović. A nasledoval krst knihy.

Ocenené kroje festivalu

Módna prehliadka

Na módnej prehliadke starých slovenských krojov sa predstavili chlapci a dievčatá z Aradáča, Báčskeho Petrovca, Bingule, Boľoviec, Dobanoviec, Hložian, Padiny, Kovačice, Kysáča, Selenče, Starej Pazovy, Šídu a Vojlovice. Všetky kroje hodnotila odborná porota v zložení: Mária Pertríková, Mária Marčoková a Mária Gašková.

Z otvorenia výstavy Slovenská krása

Špeciálnu cenu udelili Dárii Žemberiovej z Hložian, 1. cenu Malvíne Zolňanovej zo Selenče, 2. cenu Jane Jambrichovej z Kysáča a 3. cenu za najautentickejší kroj Filipe Jánovskej z Aradáča. Kráskou festivalu bola Alisa Oravcová z Vojlovice.  

Festival uzavreli otvorením výstavy Slovenská krása, ktorú otvorila pokrajinská tajomníčka pre financie Smiljka Jovanovićová.

D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ
D. BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ-BANOVIĆOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs