NRSNM: Odovzdali učebné pomôcky a navrhli štipendistov

6.nov 2017

NRSNM: Odovzdali učebné pomôcky a navrhli štipendistov

V miestnostiach Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny dnes odovzdali didaktické pomôcky pre slovenskú skupinu v predškolskej ustanovizni Radosno detinjstvo v Novom Sade. Učebné pomôcky sú zabezpečené v rámci projektu NRSNM, ktorým podporujú predškolské ustanovizne v ktorých sa vyučuje po slovensky alebo sa zveľaďuje slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry.

Pomôcky – hračky, knihy a cédečká prebrala vychovávateľka Daniela Ðukićová, ktorá zároveň podpísala aj zmluvu o finančnej pomoci, ktorú NRSNM poskytuje vychovávateľkám nie iba v Novom Sade, ale aj Čelareve, Báčskej Palanke, Bielom Blate a ako predsedníčka NRSNM Anna Tomanová-Makanová povedala, rokuje sa aj o možnostiach vytvorenia skupiny v Krčedíne, kde by rada takisto poskytovala finančnú pomoc.

„Didaktické pomôcky pre ostatné predškolské ustanovizne boli udelené v septembri počas stretnutia vychovávateliek. Celkový projekt obstarávania a zadovažovania súčasných didaktických pomôcok pre predškolské ustanovizne je realizovaný spolu s Úradom pre Slovákov žijúcich v zahraničí a na tieto účely sme minuli 2500 eur,“ zdôraznila Tomanová-Makanová.

Navrhli nových štipendistov

V pokračovaní pracovných stretnutí v NRSNM zasadala aj Komisia pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie. Členovia komisie rozoberali iba jeden bod – schvaľovanie štipendií NRSNM pre študentov na akademický rok 2017/2018.

Koordinátorka Výboru pre vzdelávanie Svetlana Zolňanová konštatovala, že sa na súbeh prihlásilo 15 študentov a vzhľadom na kritériá súbehu komisia navrhla schváliť štipendiá týmto študentom:

Anne Berédiovej zo Selenče, Maríne Cickovej z Kovačice, Michaele Tárnociovej z Pivnice, Daniele Vujovićovej z Báčskeho Petrovca, Ivete Makanovej zo Silbaša, Milote Kulíkovej z Kysáča, Martinovi Hložanovi z Báčskej Palanky, Hane Kukučkovej z Hložian a Lýdii Spevákovej z B. Petrovca.

J. PÁNIKOVÁ
J. PÁNIKOVÁ

JASMINA PÁNIKOVÁ (1984) Do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2010, najprv ako externá spolupracovníčka a neskoršie ako novinárka – dopisovateľka. V súčasnosti je zodpovednou redaktorkou mládežníckeho časopisu Vzlet. Predmetom jej záujmu sú sociálne témy, prevažne problematika marginalizovaných skupín ľudí. E-mail: panikova@hl.rs