Prvá európska konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám

9.nov 2017

Prvá európska konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám

Prvá európska konferencia venovaná menšinovým a lokálnym médiám sa uskutoční 16. a 17. v Sriemskych Karlovciach a v Novom Sade. Organizujú ju: Heror Media Pont, Giacomelli Media, Stredisko pre rozvoj menšinových a lokálnych médií, Magyar Szó, Asociácia médií v spolupráci s MIDAS-om a Fakultou pre manažment.

Cieľom konferencie je zlepšenie informovania menšinových spoločnostíinterkultúrneho dialógu medzi médiami menšinových spoločností v Európe, lokálnych a národnostných médií prostredníctvom prítomnosti obsahov menšinových médií v lokálnych a národnostných médií. Tiež, výmena osvedčených postupov v oblasti vydavateľstva v priebehu digitalizácie a existujúcich demografických spoločenských zmien, so zvláštnym zameraním na možnosti vývoja mesta Nový Sad, ako európskeho hlavného mesta kultúry 2021 a príspevok menšinových a lokálnych médií kohézii spoločnosti.

Táto konferencia je komunikačný projekt, ktorý na jednej strane prispieva k rozvoju a lepšej integrácii menšinových a lokálnych médií vo verejnosti, s ktorou komunikujú, a na druhej strane v reálnom čase, v priebehu piatich rokov tvorí jeden celkový systém s Európskym hlavným mestom kultúry (EPK) Nový Sad 2021, ako jeden z najambicióznejších existujúcich projektov v našej krajine, ktorý svojou realizáciou prispieva mapovaniu Nového Sadu a celého regiónu, ako vhodného miesta pre život a prácu.

EPK Nový Sad 2021

EPK Nový Sad 2021 je projekt, ktorý dlhodobo má možnosť integrovať celý región, tak kulturologicky, ako aj ekonomicky. Partnerská spolupráca a práca na vytváraní nových hodnôt a kvality medzi menšinovými a lokálnymi médiami a silného posolstva, ktoré nesie EPK Nový Sad 2021, je prínosom tejto konferencie ako know-how pre menšinové a lokálne médiá v celej Európe.

Konferencia bude prebiehať pod záštitou Ministerstva kultúry a informovania, Pokrajinského sekretariátu pre kultúru a verejné informovanie a vzťahy s náboženskými spoločenstvami, Pokrajinského sekretariátu pre vzdelávanie, správu, predpisy a národnostné spoločenstvá, Správou pre kultúru Mesta Nový Sad a Nadácie Nový Sad EPK 2021.

Viac o konferencii a agende na: https://mediapont.org/

D. BEREDIOVÁ
D. BEREDIOVÁ

DANUŠKA BEREDIOVÁ (1989) V redakcii Hlasu ľudu začala pôsobiť v roku 2015 ako dopisovateľka a do redakcie Hlasu ľudu nastúpila v roku 2017. Kontakt: berediova@hl.rs