Holandsko ako potenciálny partner

🕔25. sep 2013

Kroky k spolupráci v Petrovci Vo štvrtok 19. septembra do Petrovca pricestovali hostia z pokrajinských inštitúcií a delegácia holandského veľvyslanectva a študentov z Univerzity HVA z Amsterdamu, ktorí sa spolu so svojím profesorom nachádzajú na študijnej návšteve Vojvodiny. V mene Obce Báčsky Petrovec hostí z Nového Sadu a Holandska

Čitať viac

Poďme na jubilejný 25. Petrovský maratón!

🕔19. sep 2013

  Organizačný výbor Petrovského maratónu informuje všetkých záujemcov, že 25. jubilejný maratón v Petrovci bude v nedeľu 29. septembra 2013. Vyzýva občanov Petrovca, tiež z bližšieho a ďalšieho okolia, aby si prišli zabehnúť na tohtoročný PM. Začiatok pre predškolské deti

Čitať viac

Volejbal skloňujú vo všetkých pádoch

🕔19. sep 2013

 „Pozrite sa na súčasné diania v niektorých našich najznámejších kolektívnych športoch: žiaľ, samé hádky, spory, zvady. Vo futbale, basketbale, čiastočne aj v hádzanej. Nielen medzi najznámejšími klubmi, ale – vo futbale – aj vo zväze. Vo volejbale toho niet, preto

Čitať viac

V Kulpíne narastá záujem o volejbal

🕔19. sep 2013

Ešte 1. septembra 1990 sa v Základnej škole Jána Amosa Komenského profesor telesnej výchovy Ján Lačok podujal zaúčať žiakov do tajomstiev volejbalu. Zopár rokov sa húževnato pracovalo, ale keďže to boli pionierske začiatky tohto školského športu, výsledky neboli ihneď celkom

Čitať viac

Sentianske slávnosti

🕔19. sep 2013

Keď návštevník zavíta do mestečka Senta na severe Vojvodiny, určite si všimne, že ide o multikultúrne prostredie. Aj občania si už oddávna osvojili aspoň dva jazyky, ktorými sa dorozumievajú – srbčinu a maďarčinu. Tradične v polovici septembra mesto Senta a

Čitať viac

Kultúra (má) vábi(ť): spoluobčanov a turistov

🕔19. sep 2013

„Pri niektorých programoch Kovačického októbra cítiť z roka na rok jednotvárnosť. Podobajú sa jeden druhému. Keďže sú občania Kovačice čoraz vzdelanejší, viac navštevujú podobné kultúrne akcie či vernisáže mimo vlastného chotára a právom si nárokujú na kvalitnejší kultúrny obsah aj

Čitať viac

O financovaní a rozvoji kreatívneho priemyslu v Srbsku

🕔19. sep 2013

I keď je v našej krajine vo veľkej miere zastúpené stanovisko, že hodnotu kreatívneho aftefaktu netreba pozorovať v systéme trhového mechanizmu a zárobkovej činnosti, svetoví a európski odborníci v odvetví kreatívneho priemyslu tvrdia opak. Takéto tvrdenie im „umožňuje“ podstata kreatívneho

Čitať viac

Nárečie – poklad každého národa

🕔19. sep 2013

(Daniel Dudok: Nárečie Aradáča v Banáte na pozadí vzniku a vývinu obce. Báčsky Petrovec : Slovenské vydavateľské centrum, 2013. Edícia Vedecké zošity.)  Charakteristickými črtami každého národného spoločenstva okrem tradičných rodinných zvykov (narodenie, svadba, pohreb), tradičných výročných zvykov (zvyky zimného a

Čitať viac

Ozajstné problémy pri cirkevnom osamostatnení

🕔19. sep 2013

Skutočné problémy v osade Pivnica nastali, keď štátne orgány povolili založiť v osade aj evanjelickú cirkev, lebo sa vedľa cirkevnej zjavila aj otázka jej národnej príslušnosti, vlastne problém, či bude cirkev slovenská alebo maďarská. Dovtedy bolo povedomie viery medzi pivnickými

Čitať viac

Päť štipendistov z petrovského internátu

🕔19. sep 2013

  Komisia pre štipendiá Výboru pre vzdelávanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny zasadala v pondelok 16. septembra 2013 v žiackom domove Gymnázia Jána Kollára v Báčskom Petrovci. Jej členovia  posúdili body týkajúce sa štipendia, resp. bezplatného pobytu v žiackom domove

Čitať viac