V Kulpíne narastá záujem o volejbal

19.sep 2013
Mladé volejbalistky z kulpínskej základnej školy s trénerom a profesorom telesnej výchovy Jánom Lačokom

Mladé volejbalistky z kulpínskej základnej školy s trénerom a profesorom telesnej výchovy Jánom Lačokom

Ešte 1. septembra 1990 sa v Základnej škole Jána Amosa Komenského profesor telesnej výchovy Ján Lačok podujal zaúčať žiakov do tajomstiev volejbalu. Zopár rokov sa húževnato pracovalo, ale keďže to boli pionierske začiatky tohto školského športu, výsledky neboli ihneď celkom viditeľné. Už o pár rokov neskôr niekoľkí úspešnejší volejbalisti z Kulpína boli, vďaka vytrvalej práci profesora Lačoka, volejbalového nadšenca, presunutí do petrovského VK Mladosť. Tak tomu bolo celý rad rokov, lebo vlastne prof. Lačok bol dlhoročným trénerom v Petrovci. Nie div, že neraz vo VK Mladosť bolo viac hráčov z Kulpína ako zo samého Petrovca.

Hoci v Kulpíne v tom období mali neadekvátnu starú telocvičňu, predsa sa sústavne pracovalo a kulpínski žiaci dostali kvalitné základy, čiže úspešne zdolali abecedu volejbalu. Po roku 2005, keď už bola otvorená nová telocvičňa pri budove kulpínskej základnej školy, sa otvorili nové možnosti aj pre už skúsených volejbalistov z ročníka 1985, ktorí už vtedy nehrávali, ale sa rozhodli zaktivizovať znova za nezištnej pomoci trénera Lačoka. Bolo vtedy spolu takých štrnásť hráčov, ktorí sa chceli vážnejšie venovať volejbalu v Kulpíne. Práve z toho dôvodu sa profesori kulpínskej školy Ján Lačok a Todor Radanov podujali v roku 2010 v Kulpíne založiť volejbalový klub. Boli to sľubné začiatky a Volejbalový klub Kulpín úspešne pôsobí dodnes.

Vzhľadom na to, že odvtedy záujem detí a mládeže Kulpína o volejbal stále stúpa, pri základej škole začala pôsobiť aj škola volejbalu. Do nej sa zapájajú žiaci od tretieho ročníka a s nimi pracuje aktívny hráč prvej zostavy volejbalistov Kulpína Ondrej Dudáš. Osobitne sa pracuje s dievčatami a osobitne s chlapcami, tiež s vyššími ročníkmi (7. a 8.). Volejbal v Kulpíne naskutku má perspektívu a hráči aj po ukončení základnej školy zostávajú aktívne hrať vo Volejbalovom klube Kulpín. Dievčatá by tiež rady hrali aj súťaž, žiaľ, problém sú financie. Nateraz má VK Kulpín značnú pomoc hlavne od početných sponzorov. Po roku 2010 v Kulpíne začala expanzia záujmu o volejbal. Dôkazom toho je veľký počet divákov nielen na zápasoch, ale aj na tréningoch.

Prvá zostava klubu už v auguste začala s prípravami na jesennú časť majstrovstiev. Trénujú trikrát týždenne a skupina kadetov dvakrát. S prvou zostavou pracuje tréner  J. Lačok a s kadetmi O. Dudáš. Predseda VK Kulpín Todor Radanov podotkol, že tejto jesene budú súťažiť v I. vojvodinskej lige. Na rozdiel od minulej sezóny, v tejto budú dve vojvodinské prvoligové súťaže (Sever a Juh) namiesto doterajších troch. Kulpínsky klub bude súťažiť v skupine  so Suboticou, Somborom, Apatínom, Bečejom, Báčskou Palankou, Báčom, Kikindou, Novým Sadom. V zostave VK Kulpín okrem doterajších hráčov z Kulpína a Nového Sadu majú aj troch nováčikov, a to z Nového Sadu a Petrovca, keďže mužský celok VK Mladosť zanikol.

K. Gažová

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs