Vysúkali rukávy a dali sa do práce

25.sep 2013

V DOME KULTÚRY 3. OKTÓBRA V KOVAČICI

Dom kultúry 3. októbra v Kovačici je významné kultúrne centrum tamojších Slovákov, ktoré bolo založené 19. februára 1958 a s prácou začalo 1. marca v tom istom roku. Jeho činnosť bola od samého začiatku veľmi rozvetvená. Okrem Divadla VHV a vysunutého oddelenia hudobnej školy tu pôsobí Hudobno-folklórny súbor V šírom poli hruška, ktorý bol založený s cieľom zbierať, pestovať, uchovávať a rozvíjať slovenskú hudobnú tvorbu. Doteraz sa v ňom vystriedalo niekoľko generácií hudobníkov, spevákov a tanečníkov.

Prvý koncert Hudobno-folklórneho súboru V šírom poli hruška sa uskutočnil 14. apríla 1963 na javisku kovačického Domu kultúry. V rámci súboru V šírom poli hruška úspešne pracujú mužské spevácke skupiny Rovina a Bohémi, ženská spevácka skupina Sláviky, tanečná skupina Rozmarín, ľudový orchester Rosička a sólisti. Okolo sedemdesiat ochotníkov aj dnes nacvičuje piesne a tance, vystupuje na koncertoch na početných javiskách doma i v zahraničí.

Stoličky sa už nebudú hojdať

Stoličky sa už nebudú hojdať

Hruškári radi zachovávaju hudobnú tradíciu, ale nezahanbia sa veru ani vtedy, keď treba vysúkať rukávy a prispieť k úprave budovy DK. Od 6. septembra tohto roku ochotníci a zamestnanci DK pracujú vo veľkej sieni, kde vybrali prvý rad stoličiek a uvoľnili miesto pred javiskom, ktoré neskoršie dostaval majster stolár Juraj Suchánek. Majstri opravili aj elektroinštalácie, potom nasledovali rôzne čistiace práce a líčenie stien, kde značnú pomoc poskytol majster maliar Adam Hajko.

Ako nám povedali Emil Nemček st. a Želimír Bartoš, zamestnanci tejto ustanovizne, opravy boli nevyhnutné aj preto, že sa podobné práce v budove už dávno nekonali. K tomu sa čoskoro majú začať oslavy Kovačického októbra, kde sa vo veľkej sieni Domu kultúry 11. a 20. októbra uskutoční festival Rozspievané klenoty 2013 a galakoncert hruškárov.

Za obetavú prácu a úspechy v oblasti kultúrno-hudobnej činnosti súbor V šírom poli hruška a jeho členovia dostali doteraz veľa uznaní a diplomov. Ďalším uznaním pre kovačických ochotníkov bude iste aj koncert, ktorý sa uskutoční 5. októbra t. r. vo veľkej sieni DK. Podujatie bude ďalším skvostom v náhrdelníku slovenskej ľudovej kultúry a tradície Kovačičanov, ktorú aj mladšie generácie majú s hrdosťou zachovávať.

V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ
V.DORČOVÁ-VALTNEROVÁ

VLADIMÍRA DORČOVÁ-VALTNEROVÁ (1981) Od septembra 2013 je zodpovednou redaktorkou týždenníka Hlas ľudu a jeho online vydania. Do Hlasu ľudu nastúpila v marci 2013 ako redaktorka-novinárka. Od januára 2009 do februára 2013 bola koordinátorka Výboru pre informovanie Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. V rokoch 2005 až 2008 pracovala ako novinárka, redaktorka a moderátorka v TV Vojvodiny (IP v slovenskej reči). Od októbra 2008 do apríla 2013 bola predsedníčka Asociácie slovenských novinárov. V období rokov 1995 až 2000 a 2010 až 2012 bola členka redakcie mládežníckeho časopisu Vzlet. Je laureátkou Výročnej ceny časopisu Vzlet za rok 2002 a Ceny Vladimíra Dorču za rok 2013, ktorú udeľuje Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: dorcova@hl.rs