Holandsko ako potenciálny partner

26.sep 2013
Zo stretnutia predstaviteľov lokálnej a pokrajinskej samosprávy s hosťami z Holandska

Zo stretnutia predstaviteľov lokálnej a pokrajinskej samosprávy s hosťami z Holandska

Vo štvrtok 19. septembra do Petrovca pricestovali hostia z pokrajinských inštitúcií a delegácia holandského veľvyslanectva a študentov z Univerzity HVA z Amsterdamu, ktorí sa spolu so svojím profesorom nachádzajú na študijnej návšteve Vojvodiny.

V mene Obce Báčsky Petrovec hostí z Nového Sadu a Holandska v malej sieni Zhromaždenia obce privítal predseda Obce Báčsky Petrovec Pavel Marčok so spolupracovníkmi. Predseda obce holandským študentom a hosťom hovoril o obci, zdôrazniac význam výroby chmeľu a metiel ako hlavného potenciálu tejto lokálnej samosprávy v minulosti. V súčasnosti je táto obec nasmerovaná na cestovný ruch a stredné podnikateľstvo. Vyzdvihol  prácu prvej súkromnej priemyselnej štvrte na týchto priestranstvách – Business parku Báčsky Petrovec, ktorú spravuje podnikateľ Janko Grňa. V nej študenti Fakulty úžitkových vied z Amsterdamu získajú prax.

Pokrajinský tajomník pre medziregionálnu spoluprácu a lokálnu samosprávu Branislav Bugarski v rozhovoroch so študentmi z Holandska pripomenul, že sa „vo Vojvodine podarilo zachovať multietnickosť a multikultúrnosť ako súčasť každodenného života. Na tomto území,“ povedal Bugarski, „žije dva milióny občanov a 27 národov a národnostných spoločenstiev a úradne sa používa šesť jazykov. Najväčší potenciál pokrajiny spočíva v potravinárskom priemysle a priemysle nápojov, v agrobiznise, tiež v kovospracovateľskom a strojárenskom priemysle, ako aj v energetickom úseku a priemysle automobilových dielcov“. K tomu dodal, že „si prajeme, aby sa Nový Sad stal dunajskou dolinou – hlavným mestom IT priemyslu a biznis úseku, keďže sme presvedčení o potenciáloch na rozvoj tohto cieľa. Okrem toho robíme aj na rozvoji agrotechnologického parku vo Vojvodine“.

Okrem pokrajinského tajomníka v rozhovoroch sa zúčastnila obchodná poradkyňa holandského veľvyslanectva Dominique Kuhlingová a riaditeľ VIP fondu AP Vojvodiny Aleksandar Stojkov. Po recepcii študenti navštívili Business park Báčsky Petrovec, kde po zoznámení sa s osvedčenými postupmi podnikania navrhnú stratégiu rozvoja tejto priemyselnej štvrte.

J. Čiep

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs