Položili základy domu smútku

26.sep 2013
Slávnostný čin posviacky základného kameňa vykonal farár jánošícky a administrátor hajdušického cirkevného zboru Slađan Daniel Srdić

Slávnostný čin posviacky základného kameňa vykonal farár jánošícky a administrátor hajdušického cirkevného zboru Slađan Daniel Srdić

Počas početných rozhovorov o tom, kde vystavať dom smútku v Hajdušici tak, aby to zodpovedalo všetkým občanom, predstavitelia evanjelickej a katolíckej cirkvi zostali pri stanovisku, že chcú mať dom smútku pri dedinskom cintoríne, kde sa prevažne pochovávajú príslušníci týchto vierovyznaní, pokým pravoslávni trvali na tom, že dom smútku treba postaviť na druhom konci osady, čiže vedľa pravoslávneho kostola a tým aj bližšie k pravoslávnemu cintorínu, ktorý je kilometer vzdialený od posledných domov. Tento svojrázny gordický uzol rozviazal vtedajší predseda obce Zoran Vorkapić, ktorý konštatoval, že sa treba vzdať idey spoločného domu smútku a že treba vystavať dva, pričom prisľúbil pomoc obce pri výstavbe oboch.

Hajdušičania sa v hojnom počte zúčastnili na pracovných akciách počas kopania a betónovania základov

Hajdušičania sa v hojnom počte zúčastnili na pracovných akciách počas kopania a betónovania základov

Vzhľadom na sľúbenú pomoc v evanjelickom cirkevnom zbore, ktorý vystúpil s iniciatívou k výstavbe domu smútku v marci minulého roku, rozhodli, že sa dajú do práce a že dom smútku postavia na pozemku vedľa cintorína, ktorý na tie účely kúpili vďaka prostriedkom z Národnostnej rady slovenskej národnostnej menšiny. Ideu podporil aj cirkevný zbor Rímskokatolíckej cirkvi v osade. Potom medzi členmi evanjelickej a katolíckej cirkvi vykonali anketu, v ktorej sa prevažná väčšina dospelých členov zaviazala, že na výstavbu domu smútku finančne prispeje hodnotou troch miezd alebo vlastnou prácou, takže v marci tohto roku začali realizáciu tohto významného projektu. Vypracovanie stavebného projektu, ktorý je základným predpokladom na obstaranie stavebného povolenia a na získanie účelových prostriedkov z rôznych fondov, zverili architektovi Jánovi Pažitnajovi z Hložian. Pol roka neskoršie, čiže začiatkom septembra tohto roku sa začali aj konkrétne práce. Najprv na dvoch pracovných akciách vykopali základy budúceho domu smútku, a potom v piatok 20. septembra posvätili základný kameň a vybetónovali základy. Podľa očakávania ohlas Hajdušičanov na pracovných akciách bol viac než dobrý. Počas troch dní tam pracovalo viac ako 100 ľudí. Viacerí boli dokonca prítomní na všetkých troch pracovných akciách.

Treba povedať ešte i to, že cirkevný zbor na tieto účely z Biskupského úradu dostal 4 000 eur, Obec Plandište poskytla 500-tisíc dinárov a sumou 1 000 eur prispel poľnohospodár Milko Vŕba. Na začiatok to stačilo, avšak v nastávajúcom období Hajdušičania musia vynaložiť hodne úsilia, aby zabezpečili prostriedky na pokračovanie prác. Predbežná hodnota celého objektu je 60- až 65-tisíc eur a stavať sa bude vo fázach, v súlade s tým, ako budú prichádzať prostriedky. Očakáva sa, že dom smútku bude ukončený a začne sa používať o 4 až 5 rokov.

vlh

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs