Aktuality z domova

26.sep 2013

ORGANICKÁ VÝROBA MUSÍ BYŤ 10-KRÁT VÄČŠIA

Podľa slov predsedníčky asociácie Serbia organika Nady Miškovićovej Srbsko je povinné do vstupu do Európskej únie desaťnásobne zväčšiť plochy pod organickou poľnohospodárskou výrobou. To znamená, že z terajších 10 000 ha sa musia zväčšiť na 100 000 ha. Je totiž podmienkou, že pod organickou výrobou musíme mať tri percentá z celkovej obrábanej plochy, ktorá predstavuje 3,3 milióna hektára. Potenciál Srbska v tejto oblasti poľnohospodárskej výroby je veľký a záujem o organické výrobky sa z roka na rok zvyšuje. Napríklad jedna tona organickej sóje stojí 1 000 eur, kým to isté množstvo geneticky modifikovanej sóje má hodnotu iba 420 eur. V Srbsku sa momentálne najviac pestuje a vyváža najmä do Nemecka a Holandska organické ovocie, zelenina, obilniny a strukoviny. V Európe je dopyt po organických potravinách veľký. Aj napriek celosvetovej kríze záujem o ne sa zvýšil o desať percent a od roku 2004 je dvojnásobne väčší. Pri porovnávaní cien organických a konvenčných potravín obyčajne sú tie z organickej výroby drahšie o 30 až 100 %. No pri čoraz častejšie sa vyskytujúcich potravinových aférach spotrebitelia vo vyspelých krajinách sú pripravení za kvalitu zaplatiť viac. A tu sa naskytá príležitosť pre našich farmárov, ale, samozrejme, to si vyžaduje dodatočnú edukáciu, aby boli s európskymi farmármi dostatočne konkurenční. (obr. 1)

 

K NÁHLYM ZMENÁM V AGRÁRNEJ POLITIKE NEDÔJDE

Nový minister poľnohospodárstva prof. Dr. Dragan Glamočić sľubuje poľnohospodárom, že štát ich podporí nielen finančne, ale aj odborne, aby boli pripravení na vstup do EÚ. Bude sa aj aktívne podieľať na riešení problémov medzi pestovateľmi slnečnice a spracovateľmi olejnín. Medziiným sľúbil, že všetky subvencie budú vyplatené do konca roku 2013, no je nereálne očakávať ich zvýšenie.

Ohliadnúc sa na skutočnosť, že podľa Dohody o stabilizácii a pridružení sa k EÚ budú môcť cudzinci od roku 2017 kupovať pôdu v Srbsku, ministerstvo podá žiadosť, aby sa tento termín oddialil.

Keď ide o bezpečnosť potravín, minister potvrdil, že sú zmeny a doplnky Zákona o bezpečnosti potravín v dokončovacej fáze. Ukončené je zaobstarávanie vybavenia pre prvé laboratórium, ktoré bude v Novom Sade a ktoré s prácou začne v prvej polovici roku 2014.

Ministerstvo poľnohospodárstva neplánuje robiť nejaké náhle zmeny v agrárnej politike, pretože v minulom období práve takéto náhle zmeny zapríčinili obrovské škody v poľnohospodárstve. Poľnohospodári aj v budúcom roku môžu počítať so subvenciami v rovnakej výške ako v tomto roku.

 

ZA VYVEZENÚ KUKURICU 300 MILIÓNOV EUR

Zber kukurice v minulom týždni nakrátko prerušili intenzívne dažde. Podľa odborníkov úroda v tomto roku je veľmi dobrá, kukurica je zdravá. Na vývoz bude k dispozícii okolo 2,5 milióna ton zrna, čo by pri terajšej cene, ktorá klesla nielen doma, ale aj v zahraničí, mohlo byť približne 300 miliónov eur.

Problém, ktorý by mohol nastať pri predaji, je ten, že veľa kupcov pre minuloročnú aféru s aflatoxínom stratilo dôveru v kvalitu srbskej kukurice, čo určite bude vplývať aj na jej cenu. (obr. 2)

Ľ. S.

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs