Na Panónskom jarmoku pestrý folklór

26.sep 2013
Dievčenská spevácka skupina z Pivnice

Dievčenská spevácka skupina z Pivnice

Na rozdiel od iných jarmokov Panónsky jarmok, ktorý je usalašený vo Vrbase, môže ukázať to najpestrejšie, čo sa na Panónskej nížine pestuje. Sú to folklórne tradície.

Od piatka 20. do nedele 22. septembra vo Vrbase sa striedali folklórne a spevácke skupiny zo všetkých kútov Vojvodiny, a to tie, ktoré pestujú etnomuzikologické dedičstvo. Samozrejme, na tento jarmok sa mohli dostať len tí, ktorých určili oblastní selektori – choreografi: Ljubomir Vujčin, Dajana Kostićová a Milovan Ognjanović. Najlepšie skupiny z Báčky, Banátu a Sriemu na tomto jarmoku vystúpili v rámci 35. Festivalu folklórnych tradícií Vojvodiny. Do Panónskeho jarmoku bol zaradený i 6. veľtrh starých remesiel a domácich výrobkov a 6. výstava a degustácia tradičných jedál.

Festival folklórnych tradícií Vojvodiny prebiehal v troch častiach. V piatok vystúpili detské skupiny z 21 osád. Bohatstvo folklórnej tradície spočívalo v multikultúrnosti, lebo vystúpili predstavitelia viacerých národnostných spoločenstiev. Medzi nimi aj slovenské deti z Pivnice, Erdevíka, Starej Pazovy a Kovačice. Detský folklórny súbor Ratolesť zo SKUS Pivnica z Pivnice vystúpil s tanečným obrázkom Babka mi rozprávala, umeleckými vedúcimi ktorého sú Janko Merník a Tatiana Macková. Detská skupina SKUS hrdinu J. Čmelíka zo Starej Pazovy sa predstavila zmesou Kvetná nedeľa, ktorú choreograficky spracovala Ružena Červenská pod umeleckým vedením Kataríny Šašovej. Detský folklórny súbor Zvončeky z Erdevíka podal Slovenské ľudové piesne a hry na lúke a umeleckou šéfkou je Ruženka Ďuríková. Kovačickí žiaci ZŠ Mladých pokolení ožili obrazy Zuzany Chalupovej a takto prezentovali svoje herecké a folklórne vlohy.

V sobotu 21. septembra vo Vrbase vystúpili dospelí z 35 speváckych a tanečných skupín. Medzi nimi boli Aradáčania pod vedením choreografky Daniely Abelovskej so spracovanou obyčajou Aradáčska svadba, ženská spevácka skupina z Padiny (umelecký šéf Pavel Karas) a mužská a ženská skupina KIS Kysáč pod vedením Miloslava Kardelisa.

V záverečnej časti Panónskeho jarmoku vystúpilo 36 súborov. Slovenskú folklórnu tradíciu predstavili 3 súbory: dievčenská a mužská spevácka skupina, ako aj tanečný súbor z Pivnice (vedúci Valentín Michal Grňa a Janko Merník), KUS Bratstvo z Hajdušice a Dom kultúry z Kovačice. Kovačičania mali bohatý program, lebo sa predstavili mužské a ženské skupiny Bohémi, Rovina a Sláviky, ako aj tanečná skupina Rozmarín. Tohtoročný Festival folklórnych tradícií Vojvodiny sledovali selektorky Gordana Roganovićová, etnomuzikologička, a Slobodanka Racová, choreografka, a ony rozhodnú, ktoré súbory postúpia do republikového festivalu v Topole.

Katarína Verešová

(foto: E. Šranková)

 

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs