Čaká na prvých obyvateľov

26.sep 2013
Mládežnícke stredisko v Hajdušici, miesto budúceho stretávania mladých zo Srbska, Česka, Slovenska a iných krajín regiónu

Mládežnícke stredisko v Hajdušici, miesto budúceho stretávania mladých zo Srbska, Česka, Slovenska a iných krajín regiónu

Obecná organizácia Červeného kríža v Plandišti okrem štandardných aktivít, akými sú akcie dobrovoľného darcovstva krvi a pomoc sociálne ohrozeným kategóriám občanov, v poslednom desaťročí rozvíja čulú spoluprácu s českým mestom Olomouc a tamojším Domom pre deti a mládež. Výsledkom tejto spolupráce sú aj konkrétne materiálne výsledky.

− Začalo sa to roku 2005 projektom pána Rostislava Jurku z Olomouca, ktorý chcel pomôcť deťom v Plandištskej obci, ktorá bola postihnutá záplavami, ale aj nadviazať most priateľstva medzi mladými zo Srbska a Česka. Odvtedy 20 až 28 mladých školského veku z našej obce každoročne trávi 10 pekných dní v Domove pre deti a mládež v dedinke Ochoz neďaleko Olomouca, kde spolu s kamarátmi z Česka absolvujú rôzne edukačné a zábavné obsahy, − hovorí tajomník OOČK v Plandišti Rade Mitrovski. − Aj tohto roku od 27. júla do 7. augusta v Česku pobudlo 25 mladých z celej obce. S deťmi cestujú aj traja inštruktori, ktorí zvládli výcvik na prácu v mládežníckych táboroch. Prostriedky na prepravu a pobyt detí v Česku zabezpečil Domov pre deti a mládež a Juhomoravský samosprávny kraj.

Mládež z Plandištskej obce počas tohtoročného pobytu v tábore Ochoz v Česku

Mládež z Plandištskej obce počas tohtoročného pobytu v tábore Ochoz v Česku

Po troch rokoch sa zrodila idea založiť podobný tábor aj v Obci Plandište s cieľom, aby aj deti z Česka prichádzali do Srbska a kamarátili sa s tunajšími rovesníkmi. Za miesto budúceho tábora je zvolená Hajdušica, ktorá so svojím komplexom dvestoročného parku, bazénom, športovými ihriskami, lesom a priestormi Domu kultúry v úplnosti spĺňa predpoklady na organizovanie takýchto aktivít. Táto idea padla na úrodnú pôdu aj v Juhomoravskom samosprávnom kraji, ktorý už nasledujúci rok v rámci projektu Európske stredisko priateľstva vyčlenil 50-tisíc eur na rekonštrukciu Domu kultúry v Hajdušici. Česi do toho zapojili aj svojich partnerov zo Slovenska, presnejšie Trnavský samosprávny kraj, ktorý poskytol 16,5-tisíca eur na zariadenie Domu kultúry a vybavenie strediska potrebným nábytkom. Ďalších 50-tisíc eur Juhomoravský samosprávny kraj vyčlenil na výstavbu nového objektu Európskeho strediska priateľstva, ktorá bola ukončená pred pol druha rokom, ale napriek všetkému tábor ešte stále nefunguje.

– Na príčine je to, že sa nám nepodarilo kuchyňu vybaviť potrebným zariadením. Časť kuchynského nábytku nám síce poskytla nadácia Hemofarm z Vršca, ale ešte stále nemáme sporák, chladničku, mrazničku a iné prístroje. Nemáme na to peniaze a nevšimli sme si ani súbehy o prostriedky na také účely, − vysvetlil tajomník plandištského Červeného kríža. − V novom mládežníckom stredisku sme napriek tomu už usporiadali niektoré aktivity pre mladých z územia obce a využili sme ho aj na iné aktivity na úrovni južného Banátu. Žiaľ, ešte stále nemáme predpoklady na usporiadanie tábora podľa vzoru toho v Česku, no verím, že sa to čoskoro zmení a mládežnícke stredisko začne fungovať naplno.

V. Hudec

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs