Vysúkali rukávy a dali sa do práce

26.sep 2013
Stoličky sa už nebudú hojdať

Stoličky sa už nebudú hojdať

Dom kultúry 3. októbra v Kovačici je významné kultúrne centrum tamojších Slovákov, ktoré bolo založené 19. februára 1958 a s prácou začalo 1. marca v tom istom roku. Jeho činnosť bola od samého začiatku veľmi rozvetvená. Okrem Divadla VHV a vysunutého oddelenia hudobnej školy tu pôsobí Hudobno-folklórny súbor V šírom poli hruška, ktorý bol založený s cieľom zbierať, pestovať, uchovávať a rozvíjať slovenskú hudobnú tvorbu. Doteraz sa v ňom vystriedalo niekoľko generácií hudobníkov, spevákov a tanečníkov.

Prvý koncert Hudobno-folklórneho súboru V šírom poli hruška sa uskutočnil 14. apríla 1963 na javisku kovačického Domu kultúry. V rámci súboru V šírom poli hruška úspešne pracujú mužské spevácke skupiny Rovina a Bohémi, ženská spevácka skupina Sláviky, tanečná skupina Rozmarín, ľudový orchester Rosička a sólisti. Okolo sedemdesiat ochotníkov aj dnes nacvičuje piesne a tance, vystupuje na koncertoch na početných javiskách doma i v zahraničí.

Hruškári radi zachovávaju hudobnú tradíciu, ale nezahanbia sa veru ani vtedy, keď treba vysúkať rukávy a prispieť k úprave budovy DK. Od 6. septembra tohto roku ochotníci a zamestnanci DK pracujú vo veľkej sieni, kde vybrali prvý rad stoličiek a uvoľnili miesto pred javiskom, ktoré neskoršie dostaval majster stolár Juraj Suchánek. Majstri opravili aj elektroinštalácie, potom nasledovali rôzne čistiace práce a líčenie stien, kde značnú pomoc poskytol majster maliar Adam Hajko.

Ako nám povedali Emil Nemček st. a Želimír Bartoš, zamestnanci tejto ustanovizne, opravy boli nevyhnutné aj preto, že sa podobné práce v budove už dávno nekonali. K tomu sa čoskoro majú začať oslavy Kovačického októbra, kde sa vo veľkej sieni Domu kultúry 11. a 20. októbra uskutoční festival Rozspievané klenoty 2013 a galakoncert hruškárov.

Za obetavú prácu a úspechy v oblasti kultúrno-hudobnej činnosti súbor V šírom poli hruška a jeho členovia dostali doteraz veľa uznaní a diplomov. Ďalším uznaním pre kovačických ochotníkov bude iste aj koncert, ktorý sa uskutoční 5. októbra t. r. vo veľkej sieni DK. Podujatie bude ďalším skvostom v náhrdelníku slovenskej ľudovej kultúry a tradície Kovačičanov, ktorú aj mladšie generácie majú s hrdosťou zachovávať.

A. Chalupová

 

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs