Svetový deň životného prostredia – 5. jún

5.jún 2019

Svetový deň životného prostredia – 5. jún

Práve dnes, čiže 5. júna si pripomíname Svetový deň životného prostredia (World Environment Day). Vo svete má životné prostredie svoj deň od roku 1973 a to na počesť prvej konferencie Organizácie Spojených národov o životnom prostredí, ktorá sa uskutočnila v Štokholme.

Cieľom tohto dňa je upriamiť pozornosť verejnosti na globálne problémy, ktoré sa spájajú so životným prostredím a na spôsoby ich riešenia. V mnohých krajinách sa oslavuje prostredníctvom koncertov, environmentálnych aktivít, recyklačných a upratovacích kampaní.

V organizácii EU Info point v Novom Sade dnes v Eko dome prebiehala interaktívna tribúna pod heslom Svetový deň životného prostredia – aké je šťastie žiť bez odpadu!

Na tribúna hovorili predstaviteľka organizácie Arhus Nový Sad Darija Šajinová, jeden zo zakladateľov organizácie Eko kurir a koordinátor Eko domu Goran Ðerić, tiež koordinátorka Dobrovoľníckeho strediska Vojvodina Nevena Sićevićová.

Dárija Šajinová sa venovala predovšetkým problémom, s ktorými sa občania našej krajiny stretajú pre nedbanlivosť patričných orgánov, ktorí by sa venovať mali odpadu, nakladaniu a ochrane životného prostredia.

„Svetový deň životného prostredia si pripomíname preto, aby poukázali na význam ekologických tém, ale potrebné je zdôrazniť, že by sme každý deň mali brať, ako deň životného prostredia. Bez životného prostredia nebudeme existovať ani my.

Dobre vieme, že je ohrozené a tiež aj to, že je životné prostredie veľmi nepríjemné, keď reaguje na našu nedbanlivosť a konštantné kontaminovanie“ – poznamenala Darija Šajinová.

Svedčíme tomu, že v týchto dňoch v našej krajine znovu bojujeme so záplavami, ohrození sú početní občania, ale aj pozemky, lesy, rieky a iné ekosystémy.

„Žiaľ, ale záplavy sa stali našou realitou. Je to obdobie, keď príroda či životné prostredie reaguje na našu apatickosť a katastrofálny vzťah voči nej. Prírodu by sme ohrozovať nesmeli“ – dodala Darija Šajinová.

Eko dom v Novom Sade

Zaujímavý koncept ekologického a udržateľného života prezentuje práve lokalita, na ktorej tribúna prebiehala – Eko dom v Novom Sade.

„Eko kurir je klub milovníkov cyklistiky. Ide o združenie občanov, ktoré v rámci svojho štatútu aj podniká. V našom prípade ide o roznášanie.

Okrem toho, klub sa generálne venuje ochrane životného prostredia, prostredníctvom vlastných príkladov. Máme ekologickú záhradku, kompost, triedime odpad a podobné“ – vysvetlil Goran Ðerić.

S následkami devastovanej prírody a životného prostredia sa dennodenne stretáme. Nemusíte sa vybrať ďaleko – keď si dobre premyslíte, určite si spomeniete aj na divú skládku vo vašom najbližšom okolí.

A ak sme úprimní, len jedno si uvedomíme – zmeny sa dejú práve tu a práve teraz!

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.