MINISTER VANJA UDOVIČIĆ NA NÁVŠTEVE V BÁČSKOM PETROVCI

5.jún 2019

MINISTER VANJA UDOVIČIĆ NA NÁVŠTEVE V BÁČSKOM PETROVCI

Vanja Udovičić, minister pre mládež a šport RS, dnes navštívil Báčsky Petrovec.

V sprievode predsedu Obce Báčsky Petrovec Srđana Simića,
predstaviteľov obecných štruktúr a občanov si pozrel športovú halu Základnej školy Jána Čajaka.

Predstavitelia klubov a hráči prezentovali činnosť Volejbalového klubu Mladosť a Futbalového klubu Mladosť. Následne predstavili
prácu všetkých kategórií a tiež svoju zručnosť.

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs