Dielňa o prevencii samovraždy v OPENS kancelárii v Novom Sade

15.máj 2019

Dielňa o prevencii samovraždy v OPENS kancelárii v Novom Sade

V priestoroch organizácie OPENS, čiže Európskeho hlavného mesta mládeže v Novom Sade včera prebiehala zaujímavá dielňa, na ktorej sa spracovala veľmi dôležitá a seriózna téma – Mladí a samovražda.

Na tejto dielni hovorili študentky štvrtého ročníka psychológie na Filozofickej fakulte v Novom Sade a dobrovoľníčky Centra Srdce Milica BogdanovićováJelena Ðakovićová.

Foto: www.knysnaplettherald.com

Na dielni sa zhromaždilo asi dvadsať mladých ľudí, ktorí sa aktívne zapájali do diskusie.

Samovražda je, ako na dielni bolo povedané, veľkým problémom človečenstva a na globálnej úrovni je častým javom.

V druhej polovici 20. storočia sa počet ľudí, ktorí vykonali samovraždu neustále zvyšoval, zatiaľ čo je na začiatku 21. storočia evidovaný mierny pokles.

Znepokojujúca skutočnosť je tiež tá, že sa tento spoločenský problém vzťahuje na všetky vekové skupiny a zvlášť je nepríjemné to, že je samovražda druhý najčastejší dôvod úmrtia mladých ľudí vo veku 15 až 30 rokov.

Samovražda – často zostáva tabu témou

Mladé študentky psychológie Milica a Jelena pripravili zaujímavú prezentáciu a v rámci diskusie s účastníkmi dielne sa zmieňovali o tomto probléme.

Momentka z dielne v OPENS

Uzavreli, že je problémom to, že je samovražda v našej spoločnosti tzv. tabu téma a nerád sa o tomto hovorí. Podobne, ako v prípade sexuálnej orientácie, drog, alkoholizmu, násilia…

Dielňa za cieľ mala informovať mladých ľudí o samovražde, ako spoločenskom a zdravotnom probléme, tiež o vyvíjaní zručností, ktoré umožňujú spozorovať činitele, ktoré eventuálne ukazujú, že niekto uvažuje o samovražde.

Hovorilo sa o faktoch a chybných percepciách samovraždy, o situácii u nás a vo svete v kontexte tohto problému, tiež o plánoch a citoch osôb, ktoré uvažujú o samovražde.

Psychologičky sa sústredili aj na to, ktoré sú rizikové skupiny, tiež o tom, ako požiadať o pomoc.

Dielňa bola realizovaná v spolupráci s Centrom pre emocionálnu podporu a prevenciu samovrážd Srdce Nový Sad.

Ide o jedinečnú organizáciu v krajine a regióne, ktorá problému samovrážd venuje veľkú pozornosť. Bezplatný kontakt telefón tohto centra je 0800-300-303.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.