V ústrety Gitariáde Vojvodiny v Kysáči

14.máj 2019

V ústrety Gitariáde Vojvodiny v Kysáči

Už piaty rok za sebou sa uskutoční na pomocnom ihrisku FK Tatra podujatie Gitariáda Vojvodiny. V tomto roku to bude v dňoch 28. – 30. júna.

Toto atraktívne 5. podujatie, ktorého demo bandy sú jadrom festivalu rockovej hudby, ako každý rok, taj aj tentoraz, navštívia aj známe mená hudobnej našej scény.

Od organizátorky festivalu Milany Arňašovej sa dozvedáme: „Tie bandy, ktoré si nárokujú súťažiť, môžu sa prihlásiť ešte do zajtra, 15. mája, výlučne elektronicky prostredníctvom linku: http://gitarijadavojvodine.rs/formular-za-prijavu/.   

Dodatočné informácie možno získať na novej stránke festivalu: http://gitarijadavojvodine.rs/ alebo na Facebook stránke Gitarijada Vojvodine.“

Samozrejme, organizátor určil aj pravidlá: „Právo účasti na festivale majú demo bandy, ktoré nemajú zverejnené komerciálne vydanie a majú aspoň tri autorské kompozície,“ pripomína Arňašová.

Festival sa ako i minulé roky uskutočňuje pod záštitou Mesta Nový Sad, partnerom projektu je Fondácia Nový Sad 2021 a OPENS a sponzorom je Lav pivo.

Organizátori aj tohto roku garantujú dobrú zábavu a veľa pozitívnej energie.

A. HORVÁTOVÁ
A. HORVÁTOVÁ

ANNA HORVÁTOVÁ (1968) Je jazykovou redaktorkou v Novinovo-vydavateľskej ustanovizni Hlas ľudu. V roku 1995 nastúpila do pracovného pomeru v NVU Hlas ľudu. Stará sa o jazykovú čistotu týždenníka Hlas ľudu, mládežníckeho časopisu Vzlet a knižných vydaní. V roku 2013 vydala príručku pod názvom Jazykové omyly – Z jazykovej kultúry vojvodinských Slovákov, ktorej vydavateľmi sú NVU Hlas ľudu a Asociácia slovenských novinárov. Kontakt: horvatova@hl.rs