Dielňa o prevencii samovraždy v OPENS kancelárii v Novom Sade

Dielňa o prevencii samovraždy v OPENS kancelárii v Novom Sade

🕔15. mája 2019

V priestoroch organizácie OPENS, čiže Európskeho hlavného mesta mládeže v Novom Sade včera prebiehala zaujímavá dielňa, na ktorej sa spracovala veľmi dôležitá a seriózna téma – Mladí a samovražda. Na tejto dielni hovorili študentky štvrtého ročníka psychológie na Filozofickej fakulte v Novom Sade a dobrovoľníčky Centra

Čitať viac

Opojná nedeľa života

🕔1. júla 2013

Potrava, otrava a droga – európsky šport číslo 1 je zvlášť pre mužskú časť populácie buď jedno alebo druhé či tretie. Najdôležitejšia vedľajšia vec na kontinente vie byť návykovo omamnou. Ale slastnou, mámivou časťou oddychového dňa v týždni. Skutočný omamný jed

Čitať viac

Východiská sú možné

🕔25. júna 2013

Žijeme v nemožnom svete: všetko sa vie, všetko možno dostať. Pred pár rokmi tunajšou verejnosťou riadne otriasol údaj, že z dvadsiatich stredoškolákov je až devätnástim známe, kde by v prípade chute, potreby alebo dákej inej zámienky mohli zadovážiť drogu. Z výskumu, cieľom ktorého bolo

Čitať viac

Droga je minca s dvoma stranami

🕔25. júna 2013

O probléme drogovej závislosti málokto chce hovoriť. Všetci sa tej téme vyhýbame, lebo si myslíme, že je ten problém veľmi ďaleko od nás. Ďaleko od nášho domu, našej rodiny, dokonca ďaleko od našej (slovenskej) národnosti. Žijeme v omyle a myslíme si, že nám

Čitať viac

v

🕔25. júna 2013

Na internete je všetkým dostupná informácia o tom, čo je droga (psychotropná látka), ako i to, že jej požívanie môže viesť k drogovej závislosti. Drogy sú prírodné alebo umelo vyrobené látky. Ovplyvňujú myseľ, vôľu a úsudok, čo môže vyvolať závislosť, tiež známu

Čitať viac

Dôraz je potrebné klásť na prevenciu

🕔25. júna 2013

Drogy sú dnes prítomné vo všetkých vekových skupinách. Ich užívanie sa často spája s celkovým nepokojom, stratou sebadôvery, nedostatkom sebavedomia a opakované užívanie drogy môže viesť k vytvoreniu závislosti. Preto v roku 1987 Valné zhromaždenie OSN vyhlásilo 26. jún za

Čitať viac