Východiská sú možné

25.jún 2013

Žijeme v nemožnom svete: všetko sa vie, všetko možno dostať. Pred pár rokmi tunajšou verejnosťou riadne otriasol údaj, že z dvadsiatich stredoškolákov je až devätnástim známe, kde by v prípade chute, potreby alebo dákej inej zámienky mohli zadovážiť drogu. Z výskumu, cieľom ktorého bolo vrhnúť serióznejší pohľad na popularitu cigariet, liehovín, prípadne iných návykových látok medzi mladými vo veku šestnásť rokov v Srbsku, vyplynulo, že každý siedmy žiak prvého ročníka strednej školy aspoň raz skúsil niektorý z omamných prostriedkov, akými sú hašiš, marihuana, extázy, alkohol kombinovaný s liekmi na upokojenie…

Dilema: Ako do nového dňa?

Dilema: Ako do nového dňa?

Je dosť príčin lákavého, no predsa chvíľkového úniku zo skutočnosti a problémov. Dakde sa pod neho podpisuje vplyv spoločnosti, inde ozajstné problémy, na treťom mieste nepochopenie vo vlastnom prostredí alebo rodine, na štvrtom zvedavosť, na piatom chuť okoreniť akože nudný život cestou do neznáma, na šiestom… Literárny klasik by povedal, že je každé nešťastie inakšie a iné, lekár zase to, že ich všetky spája zhubný vplyv na zdravie a psychiku osobnosti. Východiská z uzavretého kruhu závislosti sa hľadajú nesmierne ťažko, no hádam prvým predpokladom pokúsiť sa o to je uvedomenie si hĺbky priepasti, do ktorej sa jedinec alebo už rúti, alebo prípadne môže zrútiť.

Preventívne pôsobenie v boji proti drogovej závislosti, tejto rozšírenej chorobe súčasnej civilizácie, hrá mimoriadne dôležitú rolu. Jej pilierom je popularizácia poznatkov, týkajúcich sa drog a rizík, ktoré nesú, jej predpokladom zapojenie sa všetkých spoločenských štruktúr: škôl, lokálnej samosprávy, štátnych a súkromných inštitúcií, zdravotníkov, mimovládnych organizácií, zvlášť rodiny do uvedeného procesu.

Svoje miesto v ňom má aj sprísnenie zákonov, skomplikovanie prístupnosti všetkých psychoaktívnych zložiek mladým ľuďom, rozšírenie možností na kreatívne trávenie ich voľného času buď niektorými záľubami alebo športom, presadzovanie zdravého štýlu života ako osožnej investície v boji proti zhubnej civilizačnej nástrahe…

Ciest a spôsobov je mnoho, prekážok veľa. No – cieľ nadovšetko. Práve preto i to nie drogám nielenže lákavo znie, ale je aj správnou odpoveďou, ktorá mladým zvedavcom život neskracuje, ale predovšetkým skvalitňuje, tým i predlžuje.

O. Filip

HLAS ĽUDU
HLAS ĽUDU

NOVINOVO–VYDAVATEĽSKÁ USTANOVIZEŇ HLAS ĽUDU 21 000 Nový Sad, Bulvár oslobodenia 81/V. E-mail: nvu@hl.rs