Návrat na Mliečnu cestu…

10.máj 2019

Návrat na Mliečnu cestu…

V kultúrnej stanici Eđšeg, v organizácii tejto kultúrnej stanice a mimovládnej organizácie Carpe noctem v Novom Sade v piatok prebiehala vedecko-populárna prednáška pod názvom Návrat na Mliečnu cestu.

Táto prednáška predovšetkým hovorí o svetelnom znečistení nášho životného prostredia. Na prednáške hovorila doktorandka z Prírodo-matematickej fakulty v Novom Sade Dajana Bjelajcová.

Na úvod prednášky prítomným položila otázku, aký súvis má toto znečistenie s kultúrou a kultúrnou stanicou?

Odpoveď na túto otázku znela takto: možno sa odpoveď skrýva v známom van Goghovom obraze, ktorý sa neskoršie stal jeho ochrannou značkou – Terasa kaviarne v noci.

Hovorila tiež o tom, že je toto iba jedným z príkladov na aký spôsob neadekvátne umelé osvetlenie môže negatívne vyplývať na ľudskú kreativitu.

Predsa, následky svetelného znečistenia sú oveľa serióznejšie a negatívne vplývajú aj na náš svet a zdravie ľudí.

Aký je to fenomén?

Svetelné znečistenie môžeme ocharakterizovať ako ktorýkoľvek negatívny produkt umelého osvetlenia. Avšak, existujú početné problémy pri odbornom a precíznom definovaní tohto výrazu. Vzťahuje sa to na konštatácie ako vôbec môže svetlosť znečisťovať a ako sa svetlo môže znečistiť.

Svetelné znečistenie nemožno porovnať s inými typmi kontaminácie, keďže nie je lokalizované, ako napríklad znečistenie vodných tokov, alebo pôdy.

Tento problém sa posúva na vyššiu úroveň, keďže umelé osvetlenie používame vonku vo forme verejného osvetlenia, ako aj v našich domoch či bytoch.

Tak sa dostávame k esencii svetleného znečisťovania: vo vonkajšom životnom prostredí ono predstavuje ktorúkoľvek zmenu prirodzeného svetla v nočných hodinách, ktoré emitujú hviezdy a ostatné telesá.

Z druhej strany, svetelné znečistenie v domoch a bytoch predstavuje také množstvo, intenzitu a spektrum umelého osvetlenia, ktoré môže negatívne vplývať na zdravie ľudí.

Dajana Bjelajcová na prednáške prezentovala aj mimovládnu organizáciu Carpe noctem, ktorá bola organizátorom prednášky.

Zároveň ohlásila podujatie Hviezdnatý triatlon, ktoré táto organizácia realizuje na budúci víkend.

Ide o prvý ekologický festival v Srbsku a širšom regióne, ktorý za cieľ má upriamiť pozornosť ľudí na problém svetelného znečistenia. Prvý ročník podujatia, ako sme spomenuli, sa realizuje na budúci víkend na Fruškej hore.

M. GAŠPAR
M. GAŠPAR

MIROSLAV GAŠPAR (1989) štúdia žurnalistiky skončil v roku 2012 a v roku 2013 master štúdia komunikológie na Filozofickej fakulte Univerzity v Novom Sade. V slovenskej redakcii Rádia Nový Sad začal pôsobiť v roku 2011, najprv ako spolupracovník a od roku 2013 ako novinár, kde je redaktorom mládežníckej relácie a vysielania pre deti. Spolupracuje aj s NVU Hlas ľudu.  Zúčastnil sa novinárskych súťaží v Srbsku, Nemecku, na Slovensku a Ukrajine. Zaujíma sa o médiá, mediálne teórie, komunikológiu, propagandu, analýzu diskurzu, politicko-spoločenské témy a šport.